اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع؍ 9800216  

موضوع:

ابطال بند 4 قسمت (ب) بخش اول دفترچه راهنمای پنجمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشوردر تیرماه سال 1397

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010520                

هیأت تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 9800216    شماره دادنامه: 9809970906010520                 تاریخ: 12/8/98                 

* شاکی :خانم نرگس باقری نژاد

*طرف شکایت :سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 4 قسمت (ب) بخش اول دفترچه راهنمای پنجمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشوردر تیرماه سال 1397

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*متن مقرره مورد شکایت :

4- داوطلب یا پدر ، مادر و یا همسر وی ، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. ( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است. )

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی اعلام داشته هنگام ثبت نام برای شرکت در مرحله پنجم آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 1397 گزینه سهمیه بومی استان را به دلیل تولد و سکونت خود و همسرش در استان فارس انتخاب کرده و در آزمون شرکت کرده و رتبه اول از میان 4 شرکت کننده برای استخدام در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس را کسب کرده است ولی آموزش و پرورش استان فارس با استناد به مقرره مورد شکایت از سیر مراحل پایانی استخدام ممانعت کرده است و نفر دوم آزمون با استناد به دفترچه بیمه سلامت روستایی عشایری مربوط به همسرش و اعمال مقرره مورد اعتراض(بومی بودن) به جای ایشان منتخب گزینش شده و به استخدام درآمده است که این امر موجب تضییع حقوق وی شده است و با بند 9 اصل 3 و اصل 28 قانون اساسی مغایرت دارد . هم چنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه های شماره 1411 و 1265 و 1627 تا 1629 امتیاز بومی را در استخدام ابطال نموده و لذا درخواست ابطال مصوبه مورد اشاره را از تاریخ تصویب نموده است.

پاسخ طرف شکایت : رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی طی لایحه شماره 259161 مورخ 15؍5؍1398 به طور خلاصه در پاسخ اعلام داشته است اولاً اعتراض شاکی به عدم پذیرش خود در آزمون سال 1397 می باشد ، به همین جهت رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و ثانیاً              کلیه شرکت کنندگان بر اساس آگهی منتشره در آزمون شرکت می کنند و با ثبت نام مفاد آن را پذیرفته و بر ای آنها ایجاد حق و تکلیف می شود لذا درخواست در شکایت شده است .

* پرونده در جلسه مورخ 10؍6؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم ) به موجب آراء هیات عمومی ابطال شده است ، از جمله شرط بومی گزینی در پنجمین آزمون استخدامی فراگیر در تیرماه 1397 ، لیکن از آنجائیکه تعریف داوطلب بومی به خودی خود امتیازی را برای شخص بومی ایجاد ننموده است و ارائه تعریف مذکور نیز مغایرتی با قانون ندارد و این تعریف برگرفته از ماده 1 بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد که پیش از این درخواست ابطال آن به موجب رأی شماره 253مورخ 5؍6؍98 رد و قابل ابطال تشخیص داده نشده است ، بنابراین مقرره مورد شکایت نیز به تبعیت از رأی فوق الذکر مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود . 

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی