اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/3981  

موضوع:

ابطال ابلاغیه شماره 3-13-01-1203-17/13 مورخ 15/10/97

تاریخ رأی:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010498                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع /97/3981       شماره دادنامه: 9809970906010498                 تاریخ: 30/7/98                 

* شـاکــی : آقای سید میرآقا قدیری  - کانون آموزشگاه های رانندگی استان مازندران

*طرف شکایت :  پلیس راهور ناجا

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال ابلاغیه شماره 3-13-01-1203-17/13 مورخ 15/10/97

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت پلیس راهور ناجا به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 3-13-01-1203-17/13 مورخ 15/10/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

از : پلیس راهور ناجا – مرکز صدور گواهینامه

به : رؤسای محترم پلیس راهور استانهای کشور

موضوع : اخذ آزمون نظری از متقاضیان گواهینامه

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

سلام علیکم

با احترام ، به منظور افزایش صحت عمل ، ارتقاء کیفیت آزمون های نظری ، امکان کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان و جلوگیری از افشاء سوالات آزمون ها ، دستور فرمایید از تاریخ 1/11/1397 پلیس راهور استان ها و شهرستان هایی که دارای سالن آزمون و نیروی انسانی متخصص می باشند نسبت به اخذ آزمون های نظری از متقاضیان در سالن های پلیس راهور و یا محلی خارج از آموزشگاههای رانندگی اقدام نمایند. ضمناً پلیس راهور استان ها و شهرستانهایی که فاقد سالن و یا نیروی انسـانی متخصص می باشند ضمن اعـلام مراتب به مرکز صـدور گواهینامه کمافی السابق می توانند از محل آموزشگاههای رانندگی و کارشناسان مؤسسه راهگشا برای اخذ آزمونهای نظری استفاده نمایند.

رئیس پلیس راهور ناجا – سرتیپ پاسدار تقی مهری

گیرنده : مدیر عامل محترم مؤسسه راهگشا جهت آگاهی.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق آیین نامه اجرایی هیأت وزیران پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف به برگزاری آزمون ها اعم از نظری و عملی توسط افسران آموزش دیده شاغل می باشد و تجویز استفاده از افسران بازنشسسته کما فی السابق اعزامی از سوی مؤسسه راهگشا ، نقض صریح آیین نامه مذکور است. خروج آزمون نظری از آموزشگاه و واگذاری به غیر بر خلاف مقررات حـاکم بر قضیه می باشد. هیأت وزیران جهت اتخاذ تصمیم جهت اخذ آزمون های نظری در سالن پلیس راهور و یا سالن خارج از آموزشگاه و یا در محل آموزشگاه ، اختیار و اجازه ای به پلیس راهور نداده است. آزمون های نظری و عملی رانندگی لازم و ملزوم یکدیگرند. پلیس بر خلاف قانون و حق مکتسب صاحبان آموزشگاه ها و آیین نامه اجرایی ، برگزاری آزمون نظری را از آموزشگاه ها خارج نموده است. این اقدام مغایر مواد 1 ، 17 و 18 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 2/3/97 هیأت وزیران و ماده 725 قانون مجازات اسلامی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی  ناجا به موجب لایحه شماره 254/4/02/12/13 مورخ 8/5/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن نیروی انتظامی مجاز به برون سپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به مؤسسات آموزشگاه های رانندگی شده است.

2- بر اساس مفاد بند (الف) ماده 1 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی ، مصوب 1383 ، آموزشگاه ها صرفاً جهت تعلیم و آموزش و کسب مهارت های لازم برای رانندگی بوده و به موضوع طرح آزمایش ( آزمون ) رانندگی اشاره ای نشده است. آزمون های رانندگی از اختیارات حاکمیتی پلیس می باشد. در ماده 4 آیین نامه اشاره ای به آزمون های رانندگی نشده است.

3- برابر ماده 8 آیین نامه صدور انواع گواهی نامه های مصوب 9/11/90 مکان آزمون ها و نوع وسایل نقلیه برای احراز مهارت عملی رانندگی که متناسب با نوع گواهینامه درخواستی متقاضیان است توسط راهنمایی و رانندگی تعیین می شود.

4- درباره به کارگیری کارکنان بازنشسته در مؤسسه راهگشا برابر بند (الف) ماده (6) اساسنامه مؤسسه راهگشا ایجاد تسهیلات در ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی شامل صدور گواهینامه برای متقاضیان صادر شده و مصوبه شورای اداری وزارت کشور اجازه استفاده از افسران بازنشسته در فرایند صدور گواهینامه را صادر نموده است. ضمن اینکه بند 2 ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر واگذاری فعالیت های پلیس از جمله آزمون های راهنمایی و رانندگی در دفاتر خدمات الکترونیکی و مؤسسات وابسته تصریح دارد.

در هیچ کجای آیین نامه های آموزش رانندگی مصوب 1383 و 1397 ، تکلیفی جهت اخذ آزمون در آموزشگاه های رانندگی تعیین نشده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال فراز اول بخشنامه شماره 3-13-01-1203-17/13 مورخ 15/10/97 که طی آن برگزاری آزمون نظری رانندگی در خارج از آموزشگاههای رانندگی تجویز شده از حیث مغایرت با مواد 1 و17 و 18 آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 2/3/97 هیأت وزیران و ماده 725 قانون مجازات اسلامی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه مقررات استنادی متضمن لزوم برگزاری آزمون نظری صرفاً در محل آموزشگاههای رانندگی نمی باشد ضمن اینکه به موجب ماده 8 آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوب 9/11/90 هیأت وزیران تعیین مکان آزمون بر عهده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی واگذار شده است. بنابراین در مجموع فراز مورد شکایت از بخشنامه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تخشیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری