اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3475 و 98/751  

موضوع:

ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

314 - 9809970906010313

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پرونده :  هـ ع/97/3475 و 98/751       شماره دادنامه: 314- 9809970906010313        تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : شرکت حمل و نقل کالای تهران ( پیک بادپا ) با وکالت آقای حجت اله زرگانی و آقای بهمن زبر دست

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به خواسته ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- « از آنجائیکه وفق مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد ، لذا ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات بر عوارض ارزش افزوده معاف است. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شرکت موکل در زمینه حمل مرسوله مردم فعالیت دارد و وابسته به شهرداری تهران می باشد و طبق قانون باید از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد. لیکن اداره طرف شکایت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به موجب نامه شماره 101/258/ص مورخ 26/1/1396 نموده است. تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 71946/212/د مورخ 28/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق بند (1) بخشنامه یاد شده ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی وفق مقررات بند (12) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که عیناً منطوق بند (12) ماده 12 قانون یاد شده را بازگو کرده است و موردی را حذف و یا اضافه ننموده است. تنها در قسمت اخیر آن ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد را نیز  مشمول مقررات ماده قانونی یاد شده دانسته که شاکی در دادخواست خود معترض فراز اخیر بند (1) بخشنامه مذکور نشده است. بنابراین بر خلاف ادعای شاکی بند مزبور بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته است ، کاملاً منطبق با مفاد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مخالفتی با آن ندارد. اظهارات شاکی مبنی بر اینکه « هرگونه تفسیر به اینکه خدمات حمل مرسوله و مسافر دورن شهری از طریق موتورسیکلت خارج از این بند می باشد » صحیح نبوده و اساساً در بند (1) بخشنامه مذکور وسیله حمل و نقل خاص مد نظر نبوده است ، بلکه با بیان حکم بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام گردیده است. فارغ از اینکه ارایه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله از جانب شرکت حمل و نقل کالای تهران ( پیک بادپا ) نیز مشمول معافیت یاد شده نخواهد بود ، بنابراین هزینه های حمـل ( ارسال کالا ) ( به استثنای حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397 ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخـذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات های مستقیم فراخوان گردیده اند ، مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مـراجع ذی ربط ، زمینی ، دریایی و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان (1/7/1388) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با توجه به مـراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8841/267/د مورخ 19/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

به استناد بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 52321 مورخ 6/5/1388 مبنی بر ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده مذکور (موضوع نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی) صرفاً خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افـزوده معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله نخواهد بود.

بنابراین هزینه های حمل ( ارسال کالا ) ( به استثناء حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397 ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

خاطر نشان می سازد به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات های مستقیم فراخوانن گردیده اند ؛ مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی ربط ، زمینی ، دریای و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان ( 1/7/1388 ) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال آن و رد دادخواست مذکور را دارد. /ت

 

 

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن صادر  شده است. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.