اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/848    

موضوع:

ابطال تعرفه شماره 1404 عوارض محلی سال 93

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010303            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/848              شماره دادنامه: 9809970906010303             تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای امیر حسین عسگریان

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کاشان شهرداری کاشان

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه شماره 1404 عوارض محلی سال 93

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان شهرداری کاشان به خواسته ابطال تعرفه شماره 1404 عوارض محلی سال 93 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

موضوع تعرفه : عوارض بهره برداری منصوبات آنتن های مخابراتی

معادله محاسبه عوارض :

به ازاء هر آنتن مخابراتی و ... ( همراه اول و ایرانسل و ... ) بر اساس

S × 20P × H

( S = سطح اشغال                   P = قیمت منطقه ای                 H = ارتفاع آنتن )

توضیحات محاسبه عوارض :

تبصره 1 : این عوارض سالیانه می باشد.

تبصره 2 : دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.

تبصره 3 : P قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً : وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه خدمات مشمول پرداخت عوارض مشروط به انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد در حالی که اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکل ها ما به ازایی دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای این دکل ها مبالغ متنابهی را به مالکین پرداخت می نمایند.

ثانیاً : نصب یا بهره برداری از دکل های مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا و خدمات یا صادرات و واردات موضوع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست تا مشمول پرداخت عوارض گردد.

ثالثاً : با توجه به پرداخت 8 درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی از سوی شرکت های مخابراتی اقدام شورای اسلامی شهر از حیث عوارض مجدد از نوع عوارض مضاعف می باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت در زمان تصویب مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ،  شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 97-848-5 مورخ 19/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. و از طرفی با توجه به اینکه نصب دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی ماهیت اموال غیر منقول نداشته و بعضاً در املاک غیر منقول استیجاری شرکت از صاحبان املاک شخصی می باشد و شرکت نیز مبالغی را بابت اجاره بهاء به صاحبان املاک موصوف پرداخت می نماید و با توجه به آلودگی بصری و زیست محیطی برای شهروندان ناشی از نصب دکل و آنتن تأسیسات مخابراتی مصوبه مورد شکایت مطابق با مقررات قانونی بوده لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 1404 شهرداری کاشان تحت عنوان عوارض بهره برداری منصوبات آنتن های مخابراتی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان برای سال 93 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.