اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/2203      

موضوع:

ابطال و یا اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 23/710 مورخ 19/6/97 مبنی بر عدم شمول مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010299                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـده : هـ ع /97/2203           شماره دادنامه: 9809970906010299                 تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : آقای حسین کدخدائیان آرانی

*طرف شکایت :  وزارت آموزش و پرورش

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و یا اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 23/710 مورخ 19/6/97 مبنی بر عدم شمول مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخـواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خـواسته ابطال و یا اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 23/710 مورخ 19/6/97 مبنی بر عدم شمول مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

اداره کل آموزش و پرورش استان

معاونت / سازمان / مرکز / دانشگاه شهید رجایی / دانشگاه فرهنگیان / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان /

با سلام – پیرو بخشنامه شماره 19/710 مورخ 21/5/97 تصویر رأی وحدت رویه شماره 1268-1267 مورخ 2/5/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصویر نامه شماره 289490 مورخ 7/6/97 امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می دارد : تبصره (2) بند (10) بخش چهارم دستورالعمل شماره 47374 مورخ 29/3/95 به شرح ذیل اصلاح می گردد :

1- اعطای مأموریت آموزشی برابر قوانین و مقررات خاص ، صرفاً به جانبازان ، فرزندان شهید و رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند مجاز است.

2- خانواده ایثارگر اعم از پدر – مادر – همسر – فرزند ( به جزء فرزندان معزز شهدا ) مشمول این حکم نبوده و اعطای مأموریت آموزشی به آنان مجوزی ندارد.

3- رزمندگان و آزادگان موضوع بند (یک) مکلف به سپردن تعهد مأموریت آموزشی بوده لیکن جانبازان و فرزندان شهدا از سپردن تعهد مذکور معاف می باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1268-1267 مورخ 2/5/97 بند 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع بخشنامه 262756/41459 – 27/12/1388 معاون اول رئیس جمهور را ابطال نموده و وزارت آموزش و پرورش بدون توجه به تبصره مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن فرزندان و آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از 50 درصد شده در حکم فرزندان شاهد محسوب نموده و از مزایای همانند ایشان برای مأموریت آموزشی بهره مند کرده است مبادرت به صدور بخشنامه 23/710 مورخ 19/6/97 را صادر و با استناد به رأی فوق الذکر دیوان عدالت اداری بند 2 بخشنامه را تصویب نموده است.

ضمناً شاکی حسب اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره را مغایر با تبصره 2 ماده 2 قانون و اساسنامه جامع ایثارگران ( مبنی بر بهره مندی فرزندان آزادگان و جانبازان 69-50 درصد از مزایای قانونی و تسهیلات و خدمات آموزشی ) و آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بند 7 ( که به استناد تبصره مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی فرزندان آزادگان و جانبازان بیش از 50 درصد را در حـکم فرزندان شاهـد محسوب نموده است. ) و نیز مغـایر مواد 66-67 و 90 قانون جامـع خدمت رسانی به ایثارگران و بند الحاقی به دستور العمل شماره 2348/د مورخ 22/6/67 کمیته لوایح و تصویب نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور اداری و استخدامی که در آن علاوه بر کلیه ایثارگران مستخدم دولت ( جانبازان – آزادگان – رزمندگان با بیش از 6 ماه خدمت داوطلبانه ) همسر – فرزندان – والدین و برادران و خواهران شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز می توانند با رعایت شرایط از مأموریت آموزشی استفاده می کنند اعلام نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت با وصف ابلاغ پاسخی ارسال ننموده است.

 رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت آقای حسین کدخدائیان آرانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23/710 مورخ 19/6/97 مبنی بر عدم شمول مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز 50 درصد و بالاتر ، نظر به اینکه قانونگذار در ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/91 ، ایثارگر را تعریف نموده و فرزندان ایثارگران را مشمول عنوان ایثارگر ندانسته و به موجب مواد 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم صرفاً فرزندان شهدا از کلیه امتیازات جانبازان پنجاه درصد و بالاتر برخوردار شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و به موجب دادنامه شماره 1268-1267 مورخ 2/5/97 بند 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را مبنی بر حاکم بودن مقررات مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز را ابطال نموده و دستورالعمل و بخشنامه مورد شکایت دقیقاً منطبق با قانون و رأی یاد شده صادر گردیده ، لذا اعضای هیأت موضوع شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته و به حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض خواهد بود. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.