اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/3974   

موضوع:

ابطال تبصره ماده 67 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب 26/10/1396 وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010265                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* کـلاســه پــرونده : هـ ع/ 97/3974        شماره دادنامه: 9809970906010265                 تاریخ: 12/6/98

* شـاکــی : آقای رضا عامری

* طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ماده 67 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب 26/10/1396 وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت عتف به خواسته ابطال مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماد 67 : ارسال تاییده ی تحصیلی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی که مجدد در همان مقطع و مقاطع پزشـکی پذیرش می شوند ، به صورت محرمانه و قید مدت تعهد خدمت آموزش رایگان بلا مانع می باشد.

تبصره : در خصوص افراد فوق الذکر در صورت درخواست ریز نمرات و ارسال آن به دانشگاه جدید جهت معادل سازی و تطبیق واحد بایستی لغو تعهد خدمت آموزش رایگان صورت گیرد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند 3 اصل 3 قانون اساسی در خصوص رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی باشد.

2- مصوبه مورد شکایت مغایر با مفاد رأی شماره 181 مورخ 2/3/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقـوقی وزارت عتف به موجب لایحه شماره 5065/75/7 مورخ 9/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- تعهد خدمت برابر مدت تحصیل رایگان برای دانشجوبان در ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 7 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1359 شورای انقلاب پیش بینی شده است و ماده 6 آیین نامه مذکور نیز صراحت دارد که قبل از پایان خدمت مذکور یا پرداخت مخارج تحصـیلات و کمک های دریافتی موضـوع این آیین نامه ، هیچ گونه مدرک تحصیلی یا ریز نمرات یا گواهینامه فراغت از تحصیل از طرف دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی تسلیم نخواهد شد.

2- تبصره ماده 67 دستورالعمل مورد شکایت در مقام بیان شرایط رفع تعهد خدمت دانش آموختگان است.

3- تبصره ماده  67 دستورالعمل مورد شکایت ، در راستای ایجاد برابری و امکان استفاده همـگان از خدمات آموزش رایگان می باشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که :

هیچ گونه ادعایی در خصوص مغایرت مصوبه با شرع مطرح نشده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال تبصره ذیل ماده 67 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان ابلاغی 26/10/1396 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات که طی آن مقرر گردیده در خصوص فارغ التحصیلان تحصیلات رایگان که قبل از انجام تعهدات موضوع ماده 7 قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اصلاحی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی را انجام نداده و با استفاده از تحصیل رایگان در رشته دیگری در همان مقطع و مقاطع پزشکی تحصیل می نمایند و قصد معادل سازی واحدها و تطبیق واحدهای درسی مقطع قبلی را دارند بایستی ابتدا لغو تعهد آموزش رایگان صورت بگیرد و سپس ارسال ریز نمرات به واحد تحصیلی جدید انجام شود. از جهت مغایرت با بند 3 اصل 3 قانون اساسی و اصل آموزش رایگان و مغایرت با رأی 181 مورخ 2/3/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اینگونه افراد در واقع تعهد موضوع ماده 7 صدرالذکر را نمی خواهند انجام دهند و طبق ماده 7 مذکور و نیز ماده 6 آئین نامه اجرایی آن بایستی هزینه تحصیل خود را به تناسب بپردازند. بنابراین تبصره مورد شکایت از آئین نامه مطابق با حکم ماده 7 فوق الذکر و ماده 6 آئین نامه اجرایی آن بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. این رأی وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض است. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.