اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1421  

موضوع:

ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه

تاریخ رأی:

دوشنبه 28 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010248

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1421     شماره دادنامه: 9809970906010248             تاریخ: 28/5/98

* شـاکــی : آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی

* طرف شکایت : هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« ماده 14- بیمه شده می تواند با رعایت ماده 13 قانون و رعایت ماده 2 این آیین نامه سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جز سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد. سال های کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد ... »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری درخصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت منوط به تمبر پروانه را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

هیأت وزیران در ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب 1377) احتساب سوابق کارآموزی و وکالت را مقید به تمبر پروانه کرده است. این در حالی است که در خود قانون مذکور چنین قیدی وجود ندارد و احتساب سوابق وکالت مطلق است خواه پروانه کارآموزی و وکالت تمبر شده یا نشده باشد. لذا درخواست ابطال قید شده از زمان تصویب مصوبه را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 79049/35538 مورخ 17/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- برابر قانون وکالت مصوب 1315 در رابطه با الزام وکلا به ابطال تمبر پروانه وکالت ، ارقام مربوطه تعیین و این ارقام برابر بند (10) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، مصرف آن در موارد معین نیز تغییر نموده است.

2- علاوه بر این در بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری ( مصوب 1334 ) نیز انجام وکالت بدون تمدید پروانه و ابطال تمبر مقرر به عنوان تخلف انتظامی محسوب و عنوان گردیده است.

3- قانونگذار در ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ( اصلاحی مصوب 1375 ) مقرر نموده : نرخ و ترتیب حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و هیأت وزیران نیز برابر آیین نامه ماده 8 ضوابط لازم را کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوطه مقرر نموده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که :

مغایرت با موازین شرعی درخواست نشده است.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوص شکایت آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی به طرفیت هیأت وزیران دایر بر ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه اکثریت 14 نفر از 15 نفر اعضای حاضر در هیأت تخصصی با این استدلال که مطابق ماده 15 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 ، وکلا مکلف به ابطال تمبر پروانه خود شده اند و بر اساس بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 ، انجام وکالت بدون ابطال تمبر پروانه ممنوع و مجازات انتظامی در صورت عدم تجدید پروانه پیش بینی شده است ضمن آنکه احتساب سالهای کارآموزی و وکالت قبل از سال 1377 را ابطال تمبر پروانه وکالت مقرر نموده است خارج از حدود اختیار و مخالف قانون تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییسدیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.