اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9601228    

موضوع:

ابطال نامه شماره 3611/ 209؍د –11؍9؍92 مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010193                   

هیأت تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـــده : 9601228              شماره دادنامه: 9809970906010193                    تاریخ:  8/5/98 

* شاکی :آقای مرتضی صائب

*طرف شکایت :دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه شماره 3611/ 209؍د –11؍9؍92 مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت شد : 

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

موضوع : نحوه احتساب سنوات دوره دستیاری و تخصصی پزشکان

سلام علیکم ؛ احتراماً با توجه به سؤالات مطروحه دانشگاه ها در خصوص احتساب سنوات دوره دستیاری و تخصصی پزشکان » سنوات خدمت دولتی و نحوه اجرای رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل را به آگاهی می رساند:

- در حالت عام دوره دستیاری پزشکان از جمله دوره های آموزشی و تحصیلی آنان بوده و حق الزحمه پرداختی به آنان صرفاً به عنوان کمک هزینه تحصیلی بوده و کسور بازنشستگی هم از این کمک هزینه کسر نگردیده است. لذا احتساب سنوات دوره دستیاری در سوابق خدمت دولتی پزشکان ، با توجه به عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری و همچنین مفاد ماده 5 آئین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها امکان پذیر نخواهد بود.

- در موارد خاص مانند پزشکانی که مشمول رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در طول دوره دستیاری با دانشگاه محل تحصیل ، قرارداد خدمتی منعقد و به صورت قراردادی علاوه بر وظایف دوره دستیاری ، خدمات ارائه و حقوق و مزایای کامل بر کمک هزینه تحصیلی دریافت نموده اند دانشگاه مجاز است سوابق خدمتی دوران دستیاری این دسته از پزشکان را در سوابق خدمت دولتی آنان منظور نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی طی دادخواست تقدیمی و بنا بر اظهارات ذیل تقاضای ابطال مصوبات فوق الذکر را نموده است :

1- با توجه به اصلاحیه سال 1379 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، مشمولان این قانون از جهت بیمه و بازنشستگی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند ، بنابراین مطابق مواد 1 ، 4 و 36 به بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن مستخدمین خود می باشند. بنابراین عدم پرداخت حق بیمه ایام دستیاری از سوی کارفرما ( دانشگاه محل تحصیل دانشگاه اصفهان ) به استناد بند اول و دوم بخشنامه 3611 مورخ 11؍9؍92 ، با مواد قانونی مذکور مغایرت دارد.

2- بر اساس رأی وحدت رویه شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، در طی دوره دستیاری ، اشتغال قراردادی تمام وقت منع قانونی ندارد. همچنین بر اساس ماده 151 قانون اسـتخدام کشوری ، خدمت تمـامی افراد در دستگاه های دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد. بنابراین حکم بخشنامه مذکور در بند قبل به عدم احتسابدوره دستیاری در سوابق خدمتی به علت عدم کسر کسور بازنشستگی و عدم تحقق ماده 151 قانون استخدام کشوری مغایر با رأی وحدت رویه و ماده قانونی فوق الذکر می باشد.

*طرف شکایت در مهلت قانونی پاسخی ارائه ننموده است.

* پرونده در جلسه مورخ 23؍4؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای هدایتی ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده 1 آیین نامه دوره دستیاری ، دوره دستیاری یکی از مقاطع تحصیلی آموزش عالی می باشد و مطابق مقررات استخدامی اصل بر عدم احتساب دوره تحصیلی به عنوان سوابق خدمت دولتی است مگر اینکه در قانون به طور خاص (همچون قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش) بر احتساب آن به عنوان سابقه خدمتی تصریح گردد که در خصوص دوره دستیاری چنین قانونی وجود ندارد.همچنین رأی شماره 116-29؍2؍87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز احتساب دوران آموزشی و تحصیلی به عنوان سابقه خدمت دولتی را منوط به حکم صریح مقنن دانسته است . ثانیاً رای وحدت رویه شماره 200- 3؍3؍88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان این امر است که اشتغال به خدمت قراردادی در طی دوره دستیاری منع قانونی ندارد و در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب است و الا اصل دوره دستیاری از شمول رأی مذکور خارج می باشد . بنابراین بخشنامه مورد شکایت که در مقام ارشاد واحدهای زیر مجموعه نسبت به نحوه اجرای رای هیأت عمومی به شماره 200- 3؍3؍88 صادر گردیده است ، مغایرتی با رأی مذکور و قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت شاکی صادر می شود.

 این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.