اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/3236   

موضوع:

ابطال قسمتی از شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان به شماره 433/4/م سال 88 درخصوص تعیین و اعمال مجازات ( تنبیه ) نمره 25 صدم برای درس پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010185                   

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پـرونـده : هـ ع /97/3236                شماره دادنامه: 9809970906010185                    تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : آقای عباس فتحی

*طرف شکایت :  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - بهداشت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان به شماره 433/4/م سال 88 درخصوص تعیین و اعمال مجازات ( تنبیه ) نمره 25 صدم برای درس پایان نامه کارشناسی ارشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - بهداشت به خواسته ابطال قسمتی از شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان به شماره 433/4/م سال 88 در خصوص تعیین و اعمال مجازات ( تنبیه ) نمره 25 صدم برای درس پایان نامه کارشناسی ارشد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده (3) بند 7 (ب) : رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری :

1/ب : تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط : تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات و یا امکانات به صورتیکه مجاز نباشد یا قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف.

متخلف ، چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند (6) در خصوص امتحان یا تکالیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای (1) تا (5) محکوم می شود. در صورت تکرار تخلف ، تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است.

تبصره (3) : تقلب در پایان نامه و رساله دکتری علاوه بر تکرار درس مشمول بند 4/4/ الف نیز می گردد.

بند 4/4/الف : سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها :

از هر طریق نظیر ، کپی برداری بدون ذکر منبع ، سرقت اطلاعات و داده های نوشتاری یا سرقت مطالب پایان نامه و رساله دکتری و ... که متخلف علاوه بر بند 8 به یکی از تنبیهات بند 9 تا 18 محکوم خواهد شد و در صوتیکه با استفاده از آن مطالب برای خود ارزش علمی ایجاد کرده باشد به نحو مقتضی محکومیت متخلف به مراجع ذیربط اعلام خواهد گردید.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در شکایت تقدیمی بیان داشته « قانون اساسی با تثبیت اصول 36 و 169 حکم به مجازات و اجرای آنرا منحصراً به موجب قانون ثابت نموده است و در این راستا قانونگذار به صراحت ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، اعمال مجازات در مقررات و نظامات دولتی را به موجب قانون سابق تجویز نموده و اجازه محکومیت و مجازات هیچ عملی را به موجب قانون موخر نداده است و در سال 1396 با وضع قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تعریف قانونی تقلب به صراحت بند (ب) تبصره 6 قانون ، مجازات تقلب در پایان نامه توسط دانشجو را یکی از مجازاتها ( تنبیهات ) ردیف (ب 1) تا (ب 5) ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب 74 شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان داشته و دادن نمره 25/0 به پایان نامه مشمولیت ندارد. متأسفانه وزارت علوم در دهه 80 بر خلاف قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات با تصویب شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان نسبت به وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین و اعمال مجازات تنبیه نمره 25/0 برای درس پایان نامه اقدام که منتهی به پرونده سازی و صدور احکام درج نمره یاد شده برای دانشجویان با اخذ میلیونها تومان پول به عنوان هزینه تحصیل گردید ، لذا تقاضای ابطال آن قسمت از شیوه نامه اجرایی از حیث تعیین و اعمال مجازات نمره 25/0 برای درس پایان نامه را دارد.

 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت با وصف ابلاغ پاسخی ارسال ننموده است.

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان  نوشته شود :

ادعای مغایرت با شرع نشده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت آقای عباس فتحی به طرفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - بهداشت به خواسته ابطال قسـمتی از شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان به شماره 433/4 سال 88 در خصوص تعیین مجازات ( تنبیه ) نمره 25 صدم برای درس پایان نامه کارشناسی ارشد با عنایت به اینکه به موجب بند (5) الف ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان موضوع جلسه شماره 358 مورخ 14/6/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی دادن نمره 25/0 اعمال و پیش بینی شده و شیوه نامه اجرایی آن نیز دقیقاً منطبق با آیین نامه تدوین گردیده و ضمناً تدوین شیوه نامه اجرایی نیز در ماده 13 آیین نامه به وزارتین علوم و بهداشت تفویض گردیده لذا اعضای هیأت به اتفاق آراء شیوه نامه اجرایی را که متضمن تعیین و اعمال مجازات ( تنبیه ) نمره 25 صدم برای درس پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و قابل ابطال نمی باشد و عقیده به رد شکایت شاکی داشته است. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض خواهد بود. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.