اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/762     

موضوع:

ابطال تعرفه عوارض سالهای 94-95-96 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010178

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونــده : هـ ع/96/762             شماره دادنامه: 9809970906010178                    تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : آقای نادر قنبری فرزند محمد

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر نصیر شهر شهرداری نصیر شهر

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه عوارض سالهای 94-95-96 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر نصیر شهر شهرداری نصیر شهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض سالهای 94-95-96 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

فصل هفتم

عوارض مازاد تراکم ( سال 94 )

قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند

ماده واحده :

به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 22 25/10/1381 1381 به تایید شورای نگهبان قانون اساس جمهوری اسلامی ایران رسیده به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی – خدماتی و هم چنین ایجاد  همخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه های خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح جامع و مازاد بر ضابطه طرح جامع بر اساس رای کمیسیون ماده 5 به شهرداری اجازه داده می شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض تراکم نماید.

تبصره 1 : انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه ای باشد جزء زیر بنای مشمول تراکم می باشد (مازاد به سطح اشغال)

تبصره 2 : احداث پارکینگ های عمومی مشمول پرداخت تراکم نمی گردد.

تبصره 3 : برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود.

P قیمت منطقه ای                               P × S × K

ضریب مازاد بر تراکم در کاربریهای مربوطه

 

ستون 1

ستون 2

ستون 3

 

 

K

93

K

94

هنگام صدور پروانه

ضریب K 94 برای متراژ جریمه شده با قیمت پایه ماده 64 مالیاتهای مستقیم در کمیسیون ماده صد

توضیحات

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در همکف

5

5

7

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب برای واحدهای مسکونی در زیر زمین

5

5

7

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه اول

6

6

8

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه دوم

6

6

8

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه سوم

7

7

12

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه چهارم

8

8

13

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه پنجم

10

10

15

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه ششم و بالاتر

10

10

15

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای تجاری

12

12

20

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای صنعتی

9

9

20

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای اداری

8

8

20

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای نیم طبقه صنعتی

5

5

15

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای نیم طبقه تجاری

5

5

15

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای انبار تجاری

5

5

15

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای انبار صنعتی

7

7

17

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای سایر کاربریها

4

4

14

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

 

نکته : در صورت ابطال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 1018 ابطال قانون تبصره 11 ماده صد ضرایب مازاد تراکم ستون 3 بعد از کمیسیون ماده صد به ستون 2 اصلاح می گردد و در کل پرونده های صدور پروانه و پرونده های ماده صد که قیمت پایه آنها طبق تبصره 11 ماده صد توسط شورای اسلامی تعیین می شود با ضریب ستون 2 محاسبه می شود.

تبصره 4 : تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع 60% درصد می باشد. کسری ، حد نصاب از فرمول 3 * P * S  محاسبه می شود.

مساحت خالص متراژ کسری حد نصاب = S

تبصره 5 : در هر شرایطی تأمین فضای باز به ازای هر واحد مسکونی حداقل 10 متر مربع و به ازای هر واحد مسکونی تأمین پارکینگ الزامیست.

تبصره 6 : تعداد طبقات در قطعات کمتر از 133 متر مربع به صورت پیلوت و یک طبقه بالای آن خواهد بود.

تبصره 7 : در کلیه قطعاتی که مشرف به بیش از یک معبر می باشند جهت رعایت سایه اندازی معبر واقع در ضلع شمالی همان قطعه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 9 : محدوده محور تاریخی و فرهنگی از قاعده فوق مستثنی می باشد.

عوارض تفکیک و هزینه خدمات

تبصره 5 ( عوارض تبدیل واحد ) : چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به 2 یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود.

فصل هفتم

عوارض مازاد تراکم ( سال 95 )

قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند

ماده واحده :

به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 22 25/10/1381 1381 به تایید شورای نگهبان قانون اساس جمهوری اسلامی ایران رسیده به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی – خدماتی و هم چنین ایجاد  همخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه های خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح جامع و مازاد بر ضابطه طرح جامع بر اساس رای کمیسیون ماده 5 به شهرداری اجازه داده می شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض تراکم نماید.

تبصره 1 : انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه ای باشد جزء زیر بنای مشمول تراکم می باشد (مازاد به سطح اشغال)

تبصره 2 : احداث پارکینگ های عمومی مشمول پرداخت تراکم نمی گردد.

تبصره 3 : برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود.

قیمت منطقه ای P × S × K

ضریب مازاد بر تراکم در کاربریهای مربوطه

 

K

95

هنگام صدور پروانه

تبصره 1- ملک هاب واقع در خیابان ده حسن و خیابان شهدای کارگر ( کاشی فرشان ) و خیابان های منتهی به آنها و خیابان علم و صنعت و خیابان امیر کبیر و خیابان های منتهی به آنها و کوچه های منتهی به خ شهدای کارگر و خیابان احمدی روشن به روش زیر محاسبه می گردند.

توضیحات

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در همکف

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب برای واحدهای مسکونی در زیر زمین

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه اول

6

12

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه دوم

6

12

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه سوم

7

14

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه چهارم

8

16

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه پنجم

10

20

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه ششم و بالاتر

10

20

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای تجاری

12

24

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای صنعتی

9

18

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای اداری

8

16

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای نیم طبقه صنعتی

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای نیم طبقه تجاری

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای انبار تجاری

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای انبار صنعتی

7

14

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای سایر کاربریها

4

8

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

 

تبصره 4 : تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع 60% درصد می باشد. کسری حد نصاب از فرمول 3 * P * S  محاسبه می شود.

مساحت خالص متراژ کسری حد نصاب = S

تبصره 5 : در هر شرایطی تأمین فضای باز به ازای هر واحد مسکونی حداقل 10 متر مربع و به ازای هر واحد مسکونی تأمین پارکینگ الزامیست.

تبصره 6 : تعداد طبقات در قطعات کمتر از 133 متر مربع به صورت پیلوت و یک طبقه بالای آن خواهد بود.

تبصره 7 : در کلیه قطعاتی که مشرف به بیش از یک معبر می باشند جهت رعایت سایه اندازی معبر واقع در ضلع شمالی همان قطعه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 9 : محدوده محور تاریخی و فرهنگی از قاعده فوق مستثنی می باشد.

عوارض تفکیک و هزینه خدمات

تبصره 9 ( عوارض تبدیل واحد ) : چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به 2 یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود.

فصل هفتم

عوارض مازاد تراکم ( سال 96 )

قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند

ماده واحده :

به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 22 25/10/1381 1381 به تایید شورای نگهبان قانون اساس جمهوری اسلامی ایران رسیده به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی – خدماتی و هم چنین ایجاد  همخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه های خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح جامع و مازاد بر ضابطه طرح جامع بر اساس رای کمیسیون ماده 5 به شهرداری اجازه داده می شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض تراکم نماید.

تبصره 1 : انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه ای باشد جزء زیر بنای مشمول تراکم می باشد (مازاد به سطح اشغال)

تبصره 2 : احداث پارکینگ های عمومی مشمول پرداخت تراکم نمی گردد.

تبصره 3 : برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود.

قیمت منطقه ای P × S × K

ضریب عوارض مسکونی و غیر مسکونی بیش از حد تراکم در کاربریهای مربوطه

 

K

96

هنگام صدور پروانه

تبصره 1- ملک هاب واقع در خیابان ده حسن و خیابان شهدای کارگر ( کاشی فرشان ) و خیابان های منتهی به آنها و خیابان علم و صنعت و خیابان امیر کبیر و خیابان های منتهی به آنها و کوچه های منتهی به خ شهدای کارگر و خیابان احمدی روشن به روش زیر محاسبه می گردند.

توضیحات

 

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در همکف

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

ضریب برای واحدهای مسکونی در زیر زمین

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه اول

6

12

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه دوم

6

12

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه سوم

7

14

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه چهارم

8

16

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

 

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه پنجم

10

20

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای مسکونی در طبقه ششم و بالاتر

10

20

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای تجاری

12

24

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای صنعتی

9

18

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای واحدهای اداری

8

16

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای نیم طبقه صنعتی

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای نیم طبقه تجاری

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای انبار تجاری

5

10

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای انبار صنعتی

7

14

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

ضریب مازاد تراکم برای سایر کاربریها

4

8

مشروط بر اینکه از 3 برابر ارزش اعیانی ملک بیشتر نباشد

               
 

تبصره 4 : تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع 60% درصد می باشد. کسری حد نصاب از فرمول 3 * P * S  محاسبه می شود.

مساحت خالص متراژ کسری حد نصاب = S

تبصره 5 : در هر شرایطی تأمین فضای باز به ازای هر واحد مسکونی حداقل 10 متر مربع و به ازای هر واحد مسکونی تأمین پارکینگ الزامیست.

تبصره 6 : تعداد طبقات در قطعات کمتر از 133 متر مربع به صورت پیلوت و یک طبقه بالای آن خواهد بود.

تبصره 7 : در کلیه قطعاتی که مشرف به بیش از یک معبر می باشند جهت رعایت سایه اندازی معبر واقع در ضلع شمالی همان قطعه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 9 : محدوده محور تاریخی و فرهنگی از قاعده فوق مستثنی می باشد.

عوارض تفکیک و هزینه خدمات

 

تبصره 9 ( عوارض تبدیل واحد ) : چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به 2 یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

شورای اسلامی شهر نصیر شهر به موجب مصوبات شکایت اقدام به تعیین عوارض مازاد بر تراکم و عوارض تفکیک عرصه نموده که مغایر با آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 427 مورخ 1/7/92 – 242 مورخ 1/4/95 – 1259 مورخ 20/11/94 – 1310 مورخ 18/12/94 – 244 مورخ 1/4/95 – 342 مورخ 19/5/95 می باشد.

2- به موجب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن برای انواع تخلفات ساختمانی حکم به جریمه مقرر نموده ؛ لذا اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر جـریمه تخلفات ساختمانی خارج از حـدود و اختیارات شـوراهای اسلامی می باشد.

3- اخذ عوارض تفکیک عرصه مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به موجب اخذ هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی منوط به تجویز قانونگذار شده است می باشد.

4- به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری سال 1390 در خصوص تفکیک عرصه اراضی یا میزان بیش از 500 متر مربع تعیین تکلیف گردید. لذا تعیین عوارض برای تفکیک آن هم برای اراضی کمتر از 500 متر مربع مغـایر با قانون می باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور به لحاظ اینکه مصوبات مورد شکایت خارج از حدود و صلاحیت شوراهای اسلامی و مغایر با قانون تصویب گردیده ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ( شورای اسلامی شهر ) علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد و همچنین طبق رأی شماره 26-19/1/1392 وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین عوارض مازاد تراکم از فصل هفتم و تبصره (5) از بند 1 عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد سال 94 ، عوارض مازاد تراکم تبصره 9 از بند 1 عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد سال 95 و عوارض بیش از حد تراکم از فصل هفتم و تبصره 9 از بند 1 عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر نصیر شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.