اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 1392   

موضوع:

ابطال مصوبه وزارت علوم در خصوص جدول درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی مورخ 14/6/96 

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010137                  

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـده : هـ ع/ 96/ 1392         شماره دادنامه: 9809970906010137                   تاریخ:  29/4/98 

* شاکی : آقای مسعود عادلی

*طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه وزارت علوم در خصوص جدول درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی مورخ 14/6/96 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی با تقدیم دادخواست به طرفیت وزارت علوم نسبت به جدول موضوع تبصره 1 مصوبه 196 مورخ 14/6/1396 هیأت علمی جذب که برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی درصد امتیاز مورد نیاز را به صورت متفاوت درجه بندی نموده است ، طرح دعوی کرده و مدعی است : مصوبه مذکور بیانگر تبعیض ناروا در جذب اعضاء هیأت علمی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از یک طرف و بین مراکز پژوهشی و فناوری و پژوهشگاه ها از طرف دیگر شده است. در حالیکه اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی افراد جامعه را دارای حقوق برابر دانسته است. لذا مستنداً به مادتین 12 و 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل مذکور از قانون اساسی درخواست ابطال مصوبه موصوف را دارد.

* متن مقرره مورد شکایت :

هیأت عالی جذب با تصویب شماره 196 – 14/6/96 درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی را مشخص نموده است.

هیأت عالی جذب اعضاء هیأت علمی در "تبصره 1" مصوبه مذکور آورده است : "درصد امتیازات لازم برای هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت بازه های مذکور حسب مورد توسط وزارت متبوع تعیین و ابلاغ می شود."

موضوع مورد شکایت :

جدول درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی "موضوع تبصره 1 مصوبه 196 مورخ 14/6/96 هیأت عالی جذب" که با امضاء آقای منصور غلامی وزیر علوم می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اولاً : دعوی متوجه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیست. زیرا مصوبه مورد اعتراض را هیأت عالی جذب تصویب نموده است.

ثانیاً : طبق مصـوبه شماره 630 – 12/6/87 شـورای عالی انقلاب فرهـنگی تصمیمات و آراء صـادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج گشته است.

ثالثاً : شاکی محترم در مورد اینکه مصوبه چگونه منجر به تبعیض ناروا می گردد ، توضیح نداده است. در حالیکه در جدول مورد اعتراض درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور لحاظ شده است که بر اساس امکانات و سطح دسترسی به زیرساختهای علمی آزمایشگاهی و پژوهشی و کتابخانه ای بر اساس آمار دقیق وزارت علوم در خصوص امکان استفاده اعضاء هیأت علمی از امکانات فوق الاشاره را دارد. به عنوان مثال : دانشگاه تهران در مقایسه با یک دانشگاه تازه تأسیس در یک شهرستان.

نظر به ادله مذکور رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر ابطال مصوبه 14/6/96 در مورد درصد امتیازات برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی به جهت اینکه متضمن اعمال تبعیض ناروا می باشد با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً امتیازات مورد شکایت به توجه به سطح و درجه دانشگاهها و سطح دسترسی به زیر ساختهای علمی آزمایشگاهی و پژوهشی و کتابخانه ای و امکانات مورد استفاده اعضای هیأت علمی در هر دانشگاه با توجه به سطح برخورداری اعضای هیأت علمی از امکانات موصوف برای تبدیل وضعیت تدوین شده و لذا متضمن تبعیض ناروا نمی باشد. ثانیاً امتیازات مورد شکایت بر اساس مصوبه هیأت عالی جذب بوده که منطبق با اختیارات مواد 1 و 2 مصوبه شماره 608 مورخ 15/4/86 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با این اوصاف مصـوبه مورد شکایت مغـایر قانون و خارج از اختیار تشخـیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.