اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/2190   

موضوع:

ابطال بند 5 بخشنامه شماره 278 – 18/1/97 معاونت درمان

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010136                  

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـده : هـ ع /97/2190       شماره دادنامه: 9809970906010136                   تاریخ:  29/4/98 

* شـاکــی : آقای امید ویسی

*طرف شکایت :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 5 بخشنامه شماره 278 18/1/97 معاونت درمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بند 5 بخشنامه شماره 278 18/1/97 معاونت درمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

از سال 1397 معاونت آموزشی وزارت متبوع محل تعهد پذیرفته شدگان موضوع قانون فوق ( قانون برقراری عدالت آموزشی ) را بر حسب شهرستان محل تعهد بر اساس لیست اعلامی معاونت درمان در مقابل رشته محل تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی در دفاتر راهنمای آزمون درج نموده و دانشکده / دانشگاهها در زمان اخذ اسناد تعهد ملزم به رعایت آن می باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظر به اینکه الزام به اخذ تعهد خدمت با چند شهر معین به دستیاران پذیرفته شدن سنوات قبل و عطف به ما سبق کردن آن بعد از اینکه تعهدات خدمتی آنان استانی بوده است تحمیل شرایط خارج از ضوابط اولیه و حق مکتسبه اشخاص است و الزام دستیاران برای ادامه تحصیل مقید به اصلاح تعهد رسمی با چند شهر معین وفق نامه شماره 32981/503 – 4/6/97 ، 2045/97 – 10/6/97 و 3029/97 – 10/6/97 عطف به ما سبق شدن آن قانون نمی باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 2219/107 مورخ 29/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

پذیرفته شدگان آزمون دستیاری مقطع تخصص طی سنوات 93 الی 96 با استفاده از امتیاز قانون برقراری عدالت آموزشی در ابتدای دوره با سند تعهد رسمی متعهد گردیده اند پس از فارغ التحصیلی به میزان سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استانی که با استفاده از سهمیه آن در آزمون پذیرفته شده اند ( بدون تصریح نام شهر یا شهرستان ) خدمت نمایند و در بند 5 بخشنامه شماره 278/400 – 18/1/97 مربوط به پذیرفته شدگان سال 97 به بعد می باشد و تسری به دستیاران قبل از سال 97  ندارد و برابر مفاد قانون پذیرفته شدگان در زمان تعهد ، مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور یا غیر منطقه محروم استان محل خدمت نمی باشند و مقرر گردیده است در جهت تسریع در شروع خدمت در دفترچه های راهنما و انتخاب رشته آزمون شهر محل خدمت دستیار در همان استان قبل از فراغت تحصیل در اسناد تعهد مشخص گردد که موضوع در بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه اعـلام شده و بند 5 که شـاکی تقاضای ابطال آن را دارد ارتباطی به سال های قبل ندارد و خلاف قانون نمی باشد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

با عنایت به اینکه طبق اطلاق ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال 29/1/89 اصلاحات بعدی ، در مورد پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم تعیین محل خدمت دوره تعهد با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و با عنایت به اینکه مفاد جلسه مورد شکایت در بخشنامه شماره 278 مورخ 18/1/97 دلالت بر عطف به ما سبق شدن ندارد ، بنابراین در مجموع بند 5 مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد. در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.