اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9601535                 

موضوع:

ابطال بند 6 بخشنامه شماره 5؍710 مورخ 10؍3؍96معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010113               

هیات تخصصی استخدامی

 

* شماره پــرونـــده : 9601535                 شماره دادنامه: 9809970906010113                تاریخ:  16/4/98

* شاکی : آقای مهدی شواخی زواره

*طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 6 بخشنامه شماره 5؍710 مورخ 10؍3؍96معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مقرره مورد شکایت:

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشـنامه مورد اعتراض در خصـوص معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی مصوب سال 95 درآموزش و پرورش اشتغال داشته اند طی بخشنامه فوق الذکر در اجرای قانون مذکور مواردی را مقرر کرده است که بند 6 آن که مورد شکایت شاکی قرار گرفته که به شرح زیر می باشد :

6- صندوق های بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی ، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می باشند. بدیهی است احتساب ایام حق التدریسی در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :در هیچکدام از تبصـره های قانون طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی ، به اینکه تاریخ صدور حکم احتساب سوابق دولتی قبل از استخدام باید پس از واریز آخرین قسط کسور صندوق بازنشستگی باشد اشاره ای نشده است. لذا بند 6 بخشنامه شماره 5؍710 مورخ 10؍3؍96 آموزش و پرورش منطبق با قانون نیست. همچنین در اجرای ماده 34 قانون استخدام کشوری و بخشنامه 42؍1د مورخ 20؍3؍1358 اداره کل امور اداری ، وزارت متبوع ایام خدمت قبل از استخدامرسمی که حقوق و مزایای آن از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است را باید از تاریخ استخدام آزمایشی مورد محاسبه قرار می داد که چنین نکرده اند و بر خلاف قانون 6 سال و 3 ماه پس از استخدام رسمی ایام مزبور را محاسبه کرده اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 231007؍81014؍11؍97 به طور خلاصه پاسخ داده است : وفق قسمت اخیر ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی ... مصوب سال 95 مقرر شده ... صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند. با توجه به این فراز قانونی بند 6 مصوبه مورد اعتراض صادر شده است. بدیهی است احتساب ایام حق التدریس (خدمت غیر تمام وقت) در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی منوط به پرداخت کسورات مربوط توسط مستخدم است و صندوق های بازنشستگی مکلفند پس از دریافت کامل اقساط نسبت به احتساب سنوات اقدام نمایند و حکم این قانون به گذشته و به زمان استخدام قابل تسری نمی باشد و اثر قانون در احتساب سنوات پاره وقت ، ناظر به آینده و زمان پرداخت اقساط شده است. بنابراین بند 6 دستورالعمل مورد اعتراض عیناً منبعث از قانون است.

* پرونده در جلسه مورخ 2؍4؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکابری ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه به موجب ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1395 مقرر شده معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تایید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی ، سهم خود و دولت را به صورت نقد ( یکجا ) یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند. مستفاد از ماده مذکور این است که پس از پرداخت کسور ، سوابق خدمت ایام حق التدریسی احتساب خواهد شد و قرینه این مطلب عبارت بعدی ماده واحده الحاقی است که مقرر داشته : صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند و این عبارت دلیلی است بر اینکه احتساب سنوات خدمت غیررسمی ( پاره وقت ) پس از پرداخت آخرین قسط کسور بازنشستگی امکان پذیر می باشد ، مضافاً ممکن است در حین پرداخت کسور ، معلم از ادامه پرداخت ناتوان یا منصرف شود و عقلاً و منطقاً می بایست پرداخت کامل شود تا سوابق خدمت غیررسمی در حکم کارگزینی احتساب شود. بنابراین بند 6 مصوبه مورد شکایت که شرط احتساب سوابق خدمتی را مانند سوابق بازنشستگی منوط به بازپرداخت کامل اقساط کسور بازنشستگی عنوان داشته است مغایرتی با قانون صدرالذکر نداشته بلکه در راستای اجرای آن قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.