اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2944    

موضوع:

1- ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب 7/4/94 موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 2- ابطال بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) از 3-7 از ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آیین نامه اجرایی مزبور  

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010101             

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

 * شماره پرونـده : هـ ع/97/2944              شماره دادنامه: 9809970906010101              تاریخ:  28/3/98

* شاکی : آقای عباسعلی مسکری

*طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب 7/4/94 موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 2- ابطال بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) از 3-7 از ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آیین نامه اجرایی مزبور  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت طرفهای شکایت به خواسته ابطال موارد مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب 7/4/94 : تداخلات مشمول این آیین نامه شامل موارد زیر است :

1- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.

2- تداخل در اجرای مقررات اراضی موات ، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.

3- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.

4- تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.

5- تداخل اراضی موات ، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.

2- بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) از 3-7 از ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آیین نامه اجرایی مزبور  

ماده 7 : نحوه رسیدگی پرونده ها در کمیسیون استان

کمیسیون با توجه به اولویت های تعیین شده در بند 1 ماده (3-5) ؛ نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در خارج از محدوده اراضی واگذاری از سوی مراجع قانونی ذیربط در مورد پرونده های ارسال شده توسط کارگروه شهرستان ، به شرح زیر اقدام می نماید:

1-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که 6 دانگ آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی یا اراضی خالصه بوده است کمیسیون رفع تداخلات استان ، بر اساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود :

الف : در مورد تداخل اراضی ملی (نقشه اجرای مقررات منابع طبیعی) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی) ، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه 40 شمسی به عنوان جنگل ، بیشه طبیعی ، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیر ملی اعلام می نماید.

2-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که 6 دانگ آن مشمول اجرای مقررات مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی بوده است کمیسیون رفع تداخلات استان بر اساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود :

الف : در مورد تداخل اراضی ملی ( نقشه اجرای مقررات ملی شدن ) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی) ، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه 40 شمسی به عنوان جنگل ، بیشه طبیعی ، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیر ملی اعلام می نماید.

3-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که بخشی از آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی یا خالصه بوده و بخش دیگری از آن مشمول اجرای مقررات مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی بوده ؛ کمیسیون رفع تداخلات استان براساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود :

الف : در مورد تداخل اراضی ملی ( نقشه اجرای مقررات منابع طبیعی ) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی) ، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه 40 شمسی آن قسمت از اراضی که به عنوان جنگل ها ، بیشه های طبیعی ، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیرملی اعلام می نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- خارج از حدود اختیار اقدام کرده اند و ماده 54 قانون رفع موانع تولید مصوب 94 را تخصیص نموده و قوانین دیگر را در نظر نگرفته اند از جمله ماده واحده الحاق 2 تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1391 و نیز قانون ابطال اسناد و فروش و رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و این قوانین مطابق مصوبه 25/12/95 هیأت وزیران اعتبار و قوت پیدا کرده است که مؤخر از آیین نامه اجرایی ماده 54 مذکور و مقدم بر شیوه نامه مزبور است و در شیوه نامه منحصراً عکس هوایی دهه 1340 را در نظر گرفته در حالی که در قانون و حتی آیین نامه چنین انحصاری وجود ندارد و با ماده واحده الحاق 2 تبصره فوق الذکر در تعارض است و مد نظر قرار نگرفته است.

و سپس اهمیت وقف و موقوفات را بیان می کند و ... .

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان امور اراضی کشور / وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 361772/020/53 مورخ 27/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ... مصوب 94 در مقام بیان شقوق 5 گانه تداخل اجرای قوانین و مقررات مربوط است و در جایگاه تبیین و اعتبار بخشیدن به قوانین دیگر و یا عدم اعتبار بخشیدن آنها نیست. احتمالاً شاکی ماده 2 آیین نامه را با ماده 2 شیوه نامه که توسط وزیر مربوط ابلاغ گردیده اشتباه نموده و هرچند در ماده 2 شیوه نامه نیز اعتبار بخشیدن و یا اعتبار نبخشیدن به قوانین و مقررات دیگر نمی باشد.

2- در بند یک ماده 54 قانون رفع موانع تولید عکسهای هوایی سال 1346 جزء مستندات قابل قبول محسوب شده و منشاء پذیرش عکس های هوایی دهه 1340 از قانون اخیرالذکر است.

اراضی موقوفه صرفاً در اراضی مستثنیات اشخاص قابل تصور است و در بندهای ماده 7 آیین نامه ذکری از 16/12/1365 نشده است.

3- هیچگونه تعارضی فی ما بین ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 5 با ماده الحاق 2 تبصره به قانون ابطال اسناد فروش و .... ارائه نشده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  به موجب لایحه شماره 139755732103000139 مورخ 5/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- در راستای تبصره ماده 54 قانون رفع موانع تولید ... موضوع تبصره الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این اختیار را به جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد داده است و منظور شاکی تسری قانون رفع موانع تولید و آیین نامه و شیوه نامه آن به املاک موقوفه است که نیاز به آیین نامه جدیدی با شرط ابطال آن موجب تسری به موقـوفات نمی گردد.

از وزارت اقتصاد و دارایی نیز پاسخی واصل نشده است.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

به تاریخ 19/3/98 جلسه هیأت تخصصی مذکور در خصوص شکایت آقای عباسعلی مسکری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی – امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته 1- ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب 7/4/94 موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 2- ابطال بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) 3-7 ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آیین نامه اجرایی مزبور مطرح و به اتفاق آراء به شرح ذیل نظر به رد شکایت صادر می نماید :

نظر به اینکه ، بر اساس تبصره ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 موضوع تبصره الحاقی بر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی « وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشو نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شود و مصرف آن برای حفاظت ، پایش و سند دار کردن اراضی کشاورزی ، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. » که از اختیارات آنان بوده و هیچگونه محدودیتی ایجاد نکرده است و خـلاف قانون نمی باشد. عـلیهذا به استناد مراتب مذکور و محتویات پرونده و مـستنداً به بند (ب) مـاده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات حاضر و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.