اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2211       

موضوع:

ابطال بند یک صورتجلسه 17/11/95 کمیسیون ماده (5) طرح تفصیلی شهر اردبیل

تاریخ رأی:

يکشنبه 19 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010093

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/97/2211                شماره دادنامه: 9809970906010093             تاریخ:  19/3/98

* شاکی : 1-آقای شهزاد بلال پور 2- آقای حمید بلال پور با وکالت آقای حامد نجات بخش

*طرف شکایت : 1- شهرداری اردبیل 2- اداره کل راه و شهرسازی اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک صورتجلسه 17/11/95 کمیسیون ماده (5) طرح تفصیلی شهر اردبیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص فوق به خواسته ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 1 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اردبیل مورخ 17/11/1395

موضوع مورد درخواست : احتراماً با عنایت به نامه شماره 210030 – 8/10/95 بازرسی کل استان اردبیل در خصوص مشکلات ایجاد شده از ناحیه دیوار جدا کننده دو معبر عمومی به نام های کوچه شهید احد حسینی خادم و مولوی 3 و نقشه تفکیکی مصوب کمیسیون ماده پنج مورخ 11/2/64 موضوع حذف دیوار و بازگشایی دو معبر ایفاد ، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این شهرداری اعلام فرمایند.

نظریه کمیسیون : ( در محل کمیسیون تنظیم و امضاء شود )

مقرر گردید طبق وضع موجود ابقاء گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شهرداری اردبیل با ایجاد دیوار باعث مسدود شدن کوچه عام شده و استناد شهرداری به بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 17/11/95 می باشد. در حالیکه مسدود نمودن کوچه عام اجحاف به مالکین بوده و خارج از اختیارات کمیسیون ماده (5) می باشد. زیرا اختیارات این کمیسیون مربوط به طرح های تفصیلی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 97-2211-1 مورخ 27/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

دیوار احداثی حایل بین کوچه شهید احد حسینی خادم و کوچه مولوی 3 بوده که در نقشه تفکیکی مصوب کمیسیون ماده (5) مورخ 11/2/64 احداث شده است. سازمان بازرسی کل کشور تقاضای حذف دیوار و بازگشایی آن را مطرح نموده است. اما کمیسیون ماده (5) به لحاظ مغایرت با طرح تفصیلی این درخواست را رد نموده است. لذا تقاضای رد شکایت مورد تقاضا است.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصـوص شکایت 1- آقای شهزاد بلال پـور 2- آقای حـمید بلال پور با وکالت آقـای حامد نجـات بخـش به طـرفیت 1- شهرداری اردبیل 2- اداره کل راه و شهرسازی اردبیل به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه 17/11/95 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع در هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق بند 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و حل مشکلات شهری در طرح تفصیلی مشخص و تعیین می شود و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها بر عهده آن کمیسیون مقرر در ماده فوق می باشد. بنابراین مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و شکایت شاکی مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل تجدید نظر می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.