اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1146 

موضوع:

ابطال ردیف 4 بند (الف) و شماره 3 بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد به شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010057

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1146    شماره دادنامه: 9809970906010057                 تاریخ:  29/2/98

* شـاکــی : آقای مهدی صادقی

* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف 4 بند (الف) و شماره 3 بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد به شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی مطابق دادخواست تقدیمی عنوان نموده : بند (الف) و شماره 3 بخشنامه شماره 15 مشترک فنی درآمد به شماره 3360/95/1000 سازمان تأمین اجتماعی به شرح آتی مخالف قانون بوده درخواست ابطال آن را نموده به موجب مقرره مورد شکایت ، اشخاصی که در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و به واسطه مزد بگیری حق بیمه پرداخت نموده اند ، از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف هستند. در حالیکه ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مقید به قیودی چون ( اشتغال در کارگاه و وجود رابطه مزد بگیری ) نگردیده است و نیز بر اساس تبصره 1 اصلاحیه ماده 14 قانون کار و ماده واحده استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مقرر گردیده کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحوی حق بیمه پرداخت بنمایند ، مشمول قانون اجتماعی و قانون کار می باشند و خالی از قیود مذکور می باشند. لذا مقرره مورد اعتراض به لحاظ اعمال قیود ذکر شده مخالف مواد ذکر شده بوده ؛ درخواست ابطال آن را خواستار گردیده است.

* متن مقرره مورد شکایت  :

کلیه بیمه شدگان و دریافت کنندگان مستمری های مشمول تأمین اجتماعی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه مزد بگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی اشتغال یافته و مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند ، چنانچه مراحل یاد شده تماماً قبل از تاریخ 7/5/1385 انجام پذیرفته باشد ، متقاضیان از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف خواهند بود و مجدداً در بند (الف) شماره 3 بخشنامه مذکور به سوابق کارگاهی ناشی از مزد و حقوق را ( لیست ) فرم های 1/3 و 6 بازرسی دفاتر قانونی به این امر تاکید شده است و بخشنامه خلاف مقررات جاریه می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سازمان تأمین اجتماعی در دفاع از شکایت مطروحه اعلام نموده : اولاً : نظر به اینکه مشابه این شکایت قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقـع و در نهایت به موجب دادنامه شماره 29-25/2/95 هیأت تخصصی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته ، بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد. ثانیاً : ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته مدت نظام وظیفه مشمولین این قانون پس از خدمت اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد. بر اساس نص صریح ماده قانونی مذکور درج عبارت اشتغال مجدد در متن این قانون بدین معنا است که فرد می بایست قبل و بعد از خدمت سربازی دارای سابقه بیمه پردازی اجباری در کارگاههای مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی باشد تا بدون پرداخت هزینه این ایام در زمره سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان محسوب گردد. شاکی پس از پایان خدمت سربازی ( 18/3/83 لغایت 18/10/84 ) فاقد سابقه پرداخت حق بیمه به واسطه اشتغال در کارگاههای مشمول بوده و صرفاً با انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت خویش فرما از تاریخ 10/4/84 لغایت 31/5/87 مبادرت به پرداخت حق بیمه نموده و بیمه اجباری وی پس از لازم الاجرا شدن این قانون (7/5/85) به اعتبار اشتغال در شهرداری از سال 87 محقق گردیده از آنجائیکه وضعیت شاکی با شرایط ماده 95 قانون تأمین اجتماعی منطبق نبوده از این حیث شکایت مشارالیه قابل رد می باشد.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

نظر به اینکه ردیف 4 بند (الف) مشترک فنی و درآمد به شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395 موضوع احتساب مدت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تأمین اجتماعی هیچگونه مغایرتی با ماده 95 قانون تأمین اجتماعی و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 28/4/85 مجلس شورای اسلامی نبوده و حکم به رد شکایت شاکی ( آقای مهدی صادقی ) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان وفق ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.