اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1553 و 97/1976  

موضوع:

ابطال بند 9-5 طرح جامع بخش چهاردانگه

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

40 - 9809970906010039

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

* شماره پرونـده : هـ ع/97/1553 و 97/1976   شماره دادنامه:40-9809970906010039          تاریخ:  28/2/98

* شاکی : آقای محمود قدرت بین فرزند : ماشاءاله خانم زهرا کمالی نژاد فرزند : محمود

*طرف شکایت : کمیسیون ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و مسکن و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 9-5 طرح جامع بخش چهاردانگه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال بند 9-5 طرح جامع بخش چهاردانگه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

9-5- کاربری فضای سبز عمومی

- باغاتی که شهرداری علاوه بر مصوبات طرح ها می تواند تملک نموده و با حفظ یا ارتقاء وضعیت درخت و سیستم آبیاری به صورت فضای سبز عمومی نگهداری کند ( اعم از اینکه در طرح مصوب دارای کاربری فضای سبز باشد یا نباشد ) با تصویب مراجع مربوطه به فضای سبز عمومی تبدیل شود.

- مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری ، درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نماید ، با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 می توانند از انواع کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوط استفاده نمایند.

- در پهنه های باغی و در چارچوب طرح موضعی خاص ، درصد واگذاری کمتر از 7 درصد و متراژ واگذاری کمتر از 3500 متر نباشد.

- در تک باغ ها ، درصد واگذاری کمتر از 70 درصد و متراژ واگذاری کمتر از 3000 متر مربع نباشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به استناد دادنامه های 1443 مورخ 24/12/95 ، 386 مورخ 29/10/81 ، 964 مورخ 11/9/86 و 173 مورخ 27/5/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده و اعلام داشته اند با توجه به اینکه مصوبه مذکور مخالف اصل 85 قانون اساسی و بر خلاف مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها بوده و با توجه به قاعده و اصل تسلیط الزام به واگذاری قسمتی از اراضی خود به طور رایگان به شهرداری در تضاد با اعمال حقوق مالکانه است ، لذا تقاضای ابطال بند مزبور را نموده اند. همچنین شاکیان در قسمتی از شکواییه اعلام داشته اند مالک قسمتی از پلاک 216/36 می باشند که در شهرک صنعتی صنوف آلاینده صوتی بخش چهاردانگه قرار گرفته و بر اساس مصوبه هیأت دولت و کمیسیون تعیین شده در مصوبه شماره 942/ت119 مورخ 9/4/69 ابتدا مجوز ساخت از شهرداری تهران و بعد از تأسیس شهرستان اسلامشهر مجـوز صـادره فوق الذکر مورد تأیید قرار گرفته است. در حالیکه با تصویب طرح جامع بخش چهاردانگه در طرح فضای سبز قرار گرفته است و شهرداری آن را مشمول بند 9-5 ضوابط و مقررات طرح جامع می داند. لذا تقاضای احقاق حق در این رابطه را نموده اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره 41371/1200/97/ص 20/8/1397 صرفاً در خصوص شکایت خانم زهرا کمالی نژاد سابقه توافقات پلاک های مورد شکایت با شهرداری اسلامشهر و چهاردانگه و وضعیت فعلی این پلاکها را توضیح داده و در آخر راجع به بند مورد  شکایت از طرح جامع بخش چهاردانگه بیان داشته مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری ، درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند ، با شرایط مقرر در مصوبه می توانند از انواع کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه ( که دارای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری زمین است ) استفاده نمایند. از آنجا که پلاک شاکیه فاقد هرگونه درخت در وضع موجود می باشد ، دلیل اعتراض مالک به بند فوق نیز نامشخص است.

همچنین علیرغم ابلاغ قانونی نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن به اداره حقوقی وزارت راه و شهرسازی ، تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده و ضمیمه پرونده نمی باشد.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای محمود قدرت بین فرزند : ماشاء اله و خانم زهرا کمالی نژاد فرزند : محمود به طرفیت کمیسیون ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال بند 9-5 طرح جامع بخش چهاردانگه ، موضوع در جلسه مورخ 15/2/1398 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع قریب به اتفاق اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه در باب تکلیف شهرداری در حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان موضوع قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب ( مصوب 20/4/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) و تعیین مقررات و ضوابط اجرایی آن صورت پذیرفته و ایجاد اجبار برای مالکین باغات در محدوده و حریم شهر برای توافق با شهرداری در واگذاری رایگان باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی نمی کند و با توجه به اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی و یا مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.