اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1152     

موضوع:

ابطال صورتجلسه بیست و هفتمین نشست شورای آموزش داروسازی مورخ 7/11/1394 در حذف رشته تحصیلی نظارت بر امور دارویی

تاریخ رأی:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010019          

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/96/1152          شماره دادنامه: 9809970906010019          تاریخ:  14/2/98

* شـاکــی : آقای افسر قاسم بلند 

* طرف شکایت : وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه بیست و هفتمین نشست شورای آموزش داروسازی مورخ 7/11/1394 در حذف رشته تحصیلی نظارت بر امور دارویی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه بیست و هفتمین نشست شورای آموزش داروسازی مورخ 7/11/1394 در حذف رشته تحصیلی نظارت بر امور دارویی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در خصوص دوره کارشناسی ارشد نظارت بر دارو با توجه به مشکلات گزارش شده و تصمیم هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته کنترل دارو ، مقرر گردید که پذیرش دانشجو در این رشته توسط کلیه دانشکده های اجرا کننده اعم از دولتی و آزاد اسلامی انجام نپذیرد تا بازبینی لازم در عنوان و محتوای آموزشی و همچنین شرایط پذیرش دانشجو در این رشته صورت گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مصوبه معترض عنه مغایر با قاعده فقهی لاضرر می باشد.

2- شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در سی و نهمین جلسه مورخ 20/5/1388 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نظارت بر امور دارویی را ایجادکرده که این رشته به تأیید دبیرخانه شورای آموزشی داروسازی و تخصصی نیز رسیده است و مصوبه معترض عنه مغایر با مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 2531/107 مورخ 27/12/96  به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- بر اساس ماده واحده « خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی ، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی » مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ 12/6/1387 شورایعالی انقلاب فرهنگی آن دسته از تصـمیمات و آرای نهایی و قطعی صـادره در هیأت ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های مذکور و دانشگاه ها از جمله تصمیمات و آرای نهایی هیأت امنا ، ممیزه و ... که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی ، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. با توجه به این که خواسته نامبرده ، ابطال بند 10 مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است و شورای مزبور دارای شئون علمی و تخصصی است ، لذا مطابق مصوبه صدرالذکر ، رسیدگی به خواسته مذکور از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

2- وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب سال 1352 ، بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته های پزشکی و تخصصی ، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته های پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده های پزشکی از جهات برنامه ها و روش های آموزشی و بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه ها از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور می باشد.

3- شاکی در دادخواست تقدیمی ، موارد مغایرت مصوبه معترض عنه را برابر ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، مطرح نکرده است.

4- وظیفه معاونت آموزشی و شورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، تصویب رشته های تحصیلی است نه ایجاد ردیف شغلی و جذب.

* سایر موارد اعلامی توسط سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از عداد ادله قانونی خارج بوده و بیشتر ارایه توضیحاتی است پیرامون وضعیت تحصیلی شاکی و رشته تحصیلی نظارت بر امور دارویی.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه بیست و هفتمین نشست شورای آموزش داروسازی مورخ 7/11/94 مبنی بر توقف پذیرش دانشجو در رشته تحصیلی نظارت به امور دارویی برای بازبینی در عنوان و محتوای آموزشی از این جهت که مغایر با قواعد شرعی لاضرر و اجتناب از امر لغو و نیز مغایر با مصوبه مورخ 20/5/88 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. زیرا این رشته با تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تأسیس شده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به شرح بندهای ذیل ماده یک قانون تأسیس شورای تخصصی و پزشکی مصوب سال 1352 آن شورا دارای وظیفه و اختیار در خصوص محتوای دروس دانشگاهی و روشهای کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه بررسی و احتیاجات نیروی انسانی می باشد و مصوبه مورد اعتراض با توجه به مشکلات گزارش شده به آن شورا برای بازبینی محتوای درسی رشته تحصیلی نظارت بر امور دارویی تصویب شده است. از طرفی شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره 711/102/97 – 7/7/97 آن را خلاف شرع ندانسته است. لذا مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یاه ده تن از قضات می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.