اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

129/97

موضوع:

ابطال مواد 1 تا 5 دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب 4؍6؍94 هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ 12؍7؍95 کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010013         

هیات تخصصی استخدامی

 

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 97؍129            شماره دادنامه : 9809970906010013          تاریخ : 31/1/98

* شاکی :آقای حبیب الله رنجبر

*طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال مواد 1 تا 5 دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب 4؍6؍94 هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ 12؍7؍95 کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 تا 5 دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب 4؍6؍94 هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ 12؍7؍95 کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً و به موجب دستورالعمل معترض عنه ، بر خلاف مفاد بند (9) اصل سوم قانون اساسی در رابطه با لزوم رفع تبعیض ناروا بین افراد و همچنین ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم رعایت عدالت استخدامی بین کارکنان در استفاده از تسهیلات و امتیازات شغلی ، به صورت آشکار اقدام به برقراری تبعیض بین کارکنان استخدامی قبل از تاریخ 1؍1؍1394 و کارکنان استخدامی بعد از تاریخ مزبور نموده و علاوه بر افزایش ناگهانیو ناروای سطح امتیازاتی که آنها باید برای ارتقای شغلی و اخذ رتبه کسب نمایند ، به موجب مفاد دستورالعمل فوق الذکر و مصوبه مورد شکایت ، ارتقاء رتبه تشویقی و استحقاقی 3 ساله و سایر امتیازات و ارتقای رتبه شغلی افراد استخدام شده بعد از تاریخ اخیرالذکر را منوط به قبولی در آزمون زبان انگلیسی و احراز مهارت های زبان انگلیسی ( در سطوح مختلف برای ادارات مختلف بانک ) نموده است. این در حالی است که هیچ یک از این شرایط برای نیروهای استخدامی قبل از تاریخ 1؍1؍1394 وجود ندارد و تصویب چنین شروطی مصداق بارز تبعیض بین کارکنان سازمان محسوب می گردد. شاکی ابطال مصوبه را از تاریخ تصویب خواستار شده است. 

*متن مقرره مورد شکایت:

بخش هایی از مواد 1 تا 5 دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب 4؍6؍94 هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مورد اعتراض شاکی است :

ماده 1 : به ازاء هر سال خدمت با توجه به اهمیت شغل ، وظایف و مسئولیتها ، عملکرد ، کارآیی و بهره وری ، امتیاز خاصی در نظر گرفته می شود که در مجموع حداکثر 120 امتیاز(210 امتیاز برای استخدامی های 1؍1؍1394 به بعد ) به شرح ذیل قابل احتساب خواهد بود....

ب- کارآیی و بهره وری.... تبصره 1 :حداکثر امتیاز قابل احتساب از بند "الف" برای اعطای رتبه هایتشویقی 75 امتیاز ( 13 امتیاز برای استخدامی های1؍1؍1394 به بعد) و از بند "ب" 45 امتیاز (75 امتیاز برای استخدامی های 1؍1؍1394 به بعد) خواهد بود.....

تبصره 7- به ازای هر سال خدمت رئیس کل بانک 40 امتیاز ( 60 امتیاز از احکام انتصاب 1؍1؍1394 به بعد ) ، و برای سایر اعضای هیأت عامل 35 امتیاز ( 50 امتیاز از احکام انتصاب 1؍1؍1394 به بعد ) ، تا سقف امتیاز 120 ( 210 امتیاز از احکام انتصاب 1؍1؍1394 به بعد ) قابل احتساب خواهد بود.

تبصره 8- مجموع امتیازات مربوط به ماده 1 به شرح ذیل قابل لحاظ خواهد بود : 

استخدامی های قبل از 1؍1؍1394 : 

حداقل 50 و حداکثر 60 امتیاز برای اعطای رتبه اول

حداقل 70 و حداکثر 90 امتیاز برای اعطای رتبه دوم

و حداقل 90 و حداکثر 120 امتیاز برای اعطای رتبه سوم

استخدامی های بعد از 1؍1؍1394 : 

حداقل 50 و حداکثر 60 امتیاز برای اعطای رتبه اول

حداقل 115 و حداکثر 135 امتیاز برای اعطای رتبه دوم

حداقل 180 و حداکثر 210 امتیاز برای اعطای رتبه سوم

ماده 5- کارکنان با رعایت موارد زیر واجد شرایط دریافت رتبه های تشویقی خواهند بود :

کسب 75 امتیاز برای رتبه اول تشویقی

کسب 110 امتیاز ( 160 امتیاز برای استخدامی های 1؍1؍1394 به بعد ) برای رتبه دوم تشویقی

کسب 150 امتیاز ( 240 امتیاز برای استخدامی های 1؍1؍1394 به بعد ) برای رتبه سوم تشویقی

*مصوبه مورخ 12؍7؍95 کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی

گزارش شماره 219950؍95 مورخ 12؍0؍7؍1395 اداره سازمان و روش ها در خصوص حداقل سطح زبان انگلیسی مورد نیاز مشاغل استخدامی–مرحله دوم–مطرح و کمیسیون ضمن لغو بند (2) دهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری مورخ 04؍05؍1395 مقرر نمود از ورودی استخدامی سال 1394 به بعد ، ارتقاء کارکنان در پست های اداری دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در حوزه ارزی و اقتصادی ، مشروط به احراز سطحUpeer intermediate، سایر حوزه ها سطحIntermediate، پست های مقطع دیپلم و فوق دیپلم سطحPre intermediate ، خواهد بود. سطوح فوق باید به تأیید اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی برسد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت با ارسال لایحه دفاعیه شماره 50160–18؍7؍97 اعلام کرده اگرچه ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری ، داشتن شرایط لازم را شرط استفاده از تسهیلات و امتیازات قرار داده است و برخورداری کارمندان از حقوق یکسان را منوط به وجود شرایط کرده است اما شرایط را بیان نکرده و تعیین آن را بر عهده دستگاه اجرایی قرار داده است و فراز آخر ماده مذکور محدود به حقوق مندرج در همان قانون است و به استناد ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 اداره امور بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور صورت می گیرد و طبق بند (د) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور جز در موارد مصرح در قانون مشمول سایر قوانین نمی باشد و بر اساس بند (الف) ماده 18 همان قانون تصویب مقررات استخدامی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است. بنابراین بانک مرکزی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. هم چنین مطابق ماده 2 آیین نامه اسـتخدامی بانک مـرکزی مصـوب جلسه 971 مورخ 7؍11؍80 شـورای پول و اعتبار به منظـور تعیین خط مشـی و تصمیم گیری در امور استخدامی و سازمانی ، کمیسیونی به نام کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری ایجاد گردیده است کمیسیون مذکور طی بند 1 مصوبه مورخ 12؍7؍95 با توجه به ماده 20 آیین نامه استخدامی داشتن مدرک زبان انگلیسی را شرط ارتقا رتبه کارمندان ورودی سال 94 تعیین کرده است و حسب بند 3 صورتجلسه مورخ 20؍1؍97 سطوح تعیین شده اصلاح و به کلیه کارکنان بانک و مستخدمین در آینده تسری یافته است. بنابراین وضع مصوبه در چارچوب صلاحیت ها بوده و از سوی دیگر با اصلاح مصوبه رسیدگی به موضوع منتفی شده است. هم چنین به موجب تبصره 4 ماده 20 آیین نامه استخدامی این بانک ، اعطای رتبه های تشویقی به کارکنان بر اساس دستورالعملی است که به تایید کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و به تصویب هیأت عامل بانک خواهد رسید. ضمناً یادآوری می شود صرفاً تبصره 8 ماده 1 و ماده 5 متضمن تفکیک مورد ادعای شاکی می باشد و در خصوص تفکیک مندرج در تبصره 8 ماده یک و ماده 5 ، 3 موضوع را باید لحاظ کرد.

الف- دستورالعمل مورد اعتراض قبل از استخدام ورودی های 94 این بانک اصلاح و تصویب شده و نیروهای جدید الاستخدام با پذیرش شرایط جدید به کارگیری می شوند.

ب- در تدوین دستورالعمل یاد شده ، حقوق مکتسبه کارکنان شاغل که به موجب دستورالعمل پیشین کسب کرده اند رعایت می شود که نسبت به ورودی های جدید از 1؍1؍94 موضوعیت ندارد.

ج- لزوم رعایت اصل انتظار مشروع کارکنان شاغل ایجاب می کرد مقررات پیشین برای کارمندانی که برنامه ریزی برای کسب رتبه های تشویقی کرده اند مراعات شود که بنابراین اعطای رتبه تشویقی به آنان بر اساس همان روال سابق صورت می گیرد.

پس تفکیک میان تبصره 8 ماده 1 و ماده 5 نه از باب تبعیض بلکه از باب رعایت تفاوت های موجود در شرایط کارکنان بانک است که از قدیم استخدام شده اند و یا در آینده به استخدام در می آیند. بنابراین وضع مقررات مورد اعتراض در حدود اختیارات قانونی بوده و مغایرتی با قانون ندارد و رد شکایت مورد استدعاست.

* پرونده در جلسه مورخ 25؍12؍1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای موسوی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه مطابق بند یک قسمت (الف) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18؍4؍1351 تصویب مقررات استخدامی و آیین نامه های بانک مرکزی ایران از وظایف شورای پول و اعتبار بوده و در ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 بر اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید نموده است ، بنابراین مقررات استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشد ، بنابر این مصوبات مورد شکایت ، اولاً از جهت آنکه با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن نبوده است. ثانیاً ادعای مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت آنکه نظام استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام مستثنی است ، وجه قانونی ندارد ثانیاً ادعای مغایرت آن با بند 9 اصل سوم قانون اساسی به جهت آنکه شرایط اشخاص استخدام شده قبل و بعد از سال 1394 با هم تفاوت داشته است ، تبعیض ناروا محسوب نمی شود و من حیث المجموع مصوبات مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود . این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.