اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1814/96

موضوع:

ابطال بند (3) از فصل ششم و بند 17-01-6 از فصل ششم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان با موضوع مرخصی ها 

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010012         

هیات تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 96؍ 1814         شماره دادنامه : 9809970906010012          تاریخ : 31/1/98

* شاکی :آقای سعید کنعانی

*طرف شکایت :وزارت نفت

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند (3) از فصل ششم و بند 17-01-6 از فصل ششم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان با موضوع مرخصی ها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضایابطال بندهایی از مصوبه مورد شکایت را دارد و در تبیین مدعای خود اینگونه اعلام کرده است ؛

با توجه به تعریف کارمند قراردادی در بند سوم از فصل اول آئین نامه مقررات اداری و استخدامی و تصریح به شمول قانون کار بر این دسته کارکنان در فصل دوم آئین نامه ، در بند 14 در خصوص مرخصی کارکنان بیان شده است که براساس مقررات صنعت نفت با این دسته کارکنان قراردادی مطابق قانون کار برخورد خواهد شد. از این رو مرخصی استحقاقی کارمندان قراردادی بر اسـاس بند (6-01-6) همانند کارکنان رسـمی می باشد اما در بند 3 از فصـل ششم آئین نامه مورد شکایت ، برای کارمندان نقاط غیر گرمسیر 21 روز مرخصی لحاظ کرده که با مواد 8 و 64 قانون کار مغایرت دارد. همچنین بند (17-01-6) از فصل ششم که امکان ذخیره و بازخریدی مرخصی را سلب نموده است با مواد 66 و 71 قانون کار مغایرت دارد.

علت این ادعا این است که آئین نامه مورد شکایت برای جمیع کارمندان قراردادی اطلاق دارد و شامل مشمولین قانون کار نیز می شود ، لیکن مزایایی کمتر از قانون کار در نظر گرفته است.

*متن مقرره مورد شکایت:

بند 3 : « نقاط غیرگرمسیر (شمال)- سنوات خدمت مرخصی :تا 10 سال کامل 21 روز ، بیش از 10 سال و تا 15 سال 25 روز »

بند 17-01-6- بازخرید مرخصی سالانه : به موجب مقررات کارمندان بایستی قبل از بازنشستگی از کلیه مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند. بنابراین مرخصی باقی مانده قابل بازخرید نمی باشد. »

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به طور خلاصه طی لایحه دفاعیه در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته: اولاً کارکنان قراردادی مدت معین ، تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده بنابراین در مورد مرخصی و بازخریدی آن نیز تابع قوانین و مقررات مذکور می باشند و این موضوع در قرارداد کارکنان مذکور به صراحت ذکر می شود.ثانیاً غالب بندهای مورد اشاره شاکی در مورد « مرخصی » مقررات مربوط به کارمندان رسمی صنعت نفت بوده است و نه قراردادی مدت معین مشمول قانون کار.

* پرونده در جلسه مورخ 25؍12؍1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای شرافتی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اکثریت قریب به اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با عنایت به این که بند 10 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1391 که بر اساس آن کارکنان قراردادی تابع قانون کار از شمول مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت خارج می باشند و در مقررات فصل دوم و ششم مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت مربوط به مرخصی کارکنان بین مرخصی کارمندان مشمول قانون کار با سایر کارکنان قراردادی مشمول مقررات استخدامی صنعت نفت تفکیک قائل شده است و لایحه طرف شکایت نیز بر این امر اذعان دارد لذا من حیث المجموع مغایرتی بین مصوبه مورد شکایت با قانون ملاحظه نشد و  قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

 این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.