اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

832/96

موضوع:

بند 16 دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 1/41/142190

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010011         

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/832             شماره دادنامه : 9809970906010011          تاریخ : 31/1/98

* شاکی : خانم فائزه عامری

*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته : بند 16 دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 1/41/142190

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند 16 دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 1/41/142190 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها :

« در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توأم با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمان ها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان ( به طوری که مالک یا مالکین یک آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود ) صحیح نیست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 1/41/142190 مورخ 20/5/1382 را به ادعای مغایرت آن با شرع تقاضا کرده و به دلیل زیر استناد نموده است :

- مغایرت بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها با قاعده فقهی تسلیط ( الناس مسلطون علی اموالهم ) از این حیث که برخلاف قاعده فوق که افراد را مجاز به هرگونه دخل و تصرف بدون ضرر در اموال خود می کند ، این بند مقرر نموده که انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و بنا به ادعای شاکی در زمینه اعمال مالکیت مشاعی بر پارکینگ های اضافی برای مالکین محدودیت ایجاد می کند.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت خانم فائزه عامری فرزند علی اکبر به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دائر بر ابطال بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها از حیث مغایرت با شرع موضوع در جلسه مورخ 12/12/97 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ؛ با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه به موجب رأی شماره 318/86 مورخ 7/5/1386 هیأت عمومی مغایر با قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده تشخیص داده نشده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 7709/102/97 مورخ 7/9/97 اعلام کرده اند که مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان « محدودیت های مذکور در بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها در صورتی که از مرجع صلاحیت دارد صادر نشده باشد خلاف شرع می باشد ، تشخیص صلاحیت قانونی صـادر کننده دستورالعمل مذکـور با دیوان عدالت می باشد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأی صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.