دهه کرامت گرامی باد***علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1797    

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 173805 مورخ 10/8/95 وزارت علوم 

تاریخ رأی:

شنبه 25 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010437

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /96/1797       شماره دادنامه : 9709970906010437          تاریخ : 25/12/97

* شـاکــی : آقای علیرضا شیرانی

*طرف شکایت :  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 173805 مورخ 10/8/95 وزارت علوم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بند 14 اصل 3 قانون اساسی در مورد تأمین حقوق همه جانبه افراد و تساوی عموم در برابر قانون و ماده 4 قانون مدنی . عطف به ماسبق نشدن قوانین .

* متن مقرره مورد شکایت :

اینجانب با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95 شرکت کرده پس از قبولی و ثبت نام و سپری کردن 2 ترم دانشگاه در تاریخ 21/6/96 و پیرو بخشنامه معترض عنه از ادامه تحصیل بنده جلوگیری نموده این در حالی است که دانشگاه آزاد دارندگان مدرک معادل را حسب نامه شماره 146676/24/2 مورخ 20/7/94 قانونی و صحیح می داند و وزارت علوم در مورخ 10/8/95 طی بخشنامه معترض عنه بدون هیچ گونه توضیحی نسبت به افرادی که در این مدت دانشجو شده اند ، ادامه تحصیل را ممنوع نموده لذا با توجه به اینکه بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری حقـوق مکتسب برای بنده ایجاد شده و طبق ماده 4 قانون مـدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و تأثیر آن از تاریخ 10/8/95 می باشد یعنی 40 روز بعد از ثبت نام و شروع کلاس های من در دانشگاه آزاد دهاقان ؛ لذا مصوبه نمی تواند عطف به ماسبق گردد. بنابراین تقاضای ابطال آن را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در خصوص تأیید مدرک معادل این قبیل دانشجویان ، موضوع سابقاً در هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان مطرح که تصمیمات اتخاذ شده در مورد آنان در حدود اختیارات و مطابق با مقررات تشخیص گردید.

( رأی شماره 273 مورخ 17/11/96 هیأت تخصصی )

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 173805 مورخ 10/8/95 وزارت علوم که طی آن نامه شماره 146676/24/2 مورخ 20/7/94 مشعر به امکان ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی معادل ورودی های 3/9/77 تا پایان سال 1381 در مقاطع بالاتر را منتفی نموده و عطف به ماسبق شده است و مغایر با ماده 4 قانون مدنی است و به علاوه مغایر اصل سوم قانون و تأمین آزادیهای بنیادین می باشد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی سیاستگذاری حوزه آموزشی طی مصوبه شماره 432 صدور مدرک معادل از 3/9/77 را ممنوع نموده و قاعدتاً مدرک کسانی که از تاریخ فوق وارد تحصیل شده و موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده اند به جهت عدم اعتبار مدرک تحصیلی مجاز به ادامه تحصیلات تکمیلی نمی باشند. از طرفی مصوبه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی دائر به اجازه تحصیل مدارک تحصیلی معادل ضمن خدمت فرهنگیان است و شامل سایر کسانی که مدرک تحصیلی معادل در سالهای مذکور هستند نمی گردد. بنابراین اینکه مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات به شرح بخشنامه مورد شکایت ، بخشنامه قبلی خود را که بر اساس استنباط اشتباه از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده بود ، منتفی نموده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد بلکه تصیح رویکرد برای انطباق با موازین بالادستی و لازم الاتباع است. لذا به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. در مورد اقداماتی که شاکی مدعی است موجب تضییق حق وی گردیده می تواند به صورت موردی طرح شکایت نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است./ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.