اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1915 

موضوع:

ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر در جلسه مورخ 14/2/1394 

تاریخ رأی:

شنبه 25 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010424              

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1915              دادنامه : 9709970906010424               تاریخ : 22/12/97

* شاکی : آقای حمید غلامی به وکالت از آقایان سعید حیاتی ، مجتبی آبادی ، ناصر فیصلی زاده ، کامران رئیس قنواتی، حمید غبیشاوی و خانم ها مینا افشون ، شهناز حیدری

*طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر در جلسه مورخ 14/2/1394 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر در جلسه مورخ 14/2/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« با توجه به نامه معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور منضم به پاسخ استعلام دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ، خط حریم شهر بندر ماهشهر با رعایت مرز تقسیمات سیاسی ( بخش و شهرستان ) اصلاح گردید. »

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وکیل شکات مصوبه مذکور را مغایر تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که تعیین محدوده قانونی هر شهر را پس از پیشنهاد شورای شهر به عهـده وزارتین کشور و مسکن و شـهرسازی قرار داده است می داند و مدعی است تشریفات و ترتیب مقرر در تبصره مذکور رعایت نشده است. همچنین فرآیند تصویب مصوبه معترض عنه ، تشریفات مقرر قانونی در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 را رعایت ننموده است ، ماده 5 قانون مذکور مقرر می دارد : بررسی ، تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمران استانداری) و با عضویت شهردار (نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی اسـتان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) انجـام می گیرد. ضمن اینکه طرح جامع و تغییرات بعدی آن می بایستی به تصویب شورای اسلامی شهر بر اساس پیشنهاد شهرداری برسد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علیرغم تبادل انجام گرفته در مهلت مقرر قانونی پاسخی ارائه ننموده است.

به تاریخ 19/12/97 در وقت مقرر جلسه هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی با حضور اعضاء و رئیس هیأت تشکیل است و پرونده کلاسه هـ ع/97/1915 تحت نظر قرار گرفت اعضاء هیأت بالاتفاق عقیده بر عدم ابطال مصوبه مورخ 14/2/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارد. اینک هیأت با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خدواند متعال ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص دادخواست آقایان و خانمها : سعید حیاتی ، مجتبی آبادی ، مینا افشون ، ناصر فیصلی زاده  ، شهناز حیدری ، کامران رئیس قنواتی، حمید غبیشاوی با وکالت آقای حمید غلامی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه مورخ 14/2/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر با عنایت به جامع محتویات پرونده ، نظر به اینکه مصوبه مذکور مغایرتی با تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ندارد و همچنین تشریفات مقرر در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه یاد شده رعایت گردیده و از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح مصوبه آن شوراست و ایرادات ذکر شده در دادخواست و لایحه تکمیلی وکیل شکات در حدی که موجبات ابطال مصوبه را فراهم نماید ، نبوده و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حیطه اختیارات و وظایف قانونی خود اقدام به تصویب اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر نموده است. بنا به مراتب مذکور هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی به اتفاق آراء مصوبه مذکور را قابل ابطال ندانستند و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.