نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/882  

موضوع:

ردیف 10/1 الف عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای ( تجاری ، اداری ) - بند 6 – عوارض دیوار کشی – بند 8 عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابان های شهر – بند 10 عوارض ایمنی ساختمان ها – بند 12 عوارض ابقای ساختمان به استثنای «ردیف (ب) سال 91 و ردیف (د) و 1/12 سال 91 و 95» - ردیف 3/7 بند 7 تفکیک اعیانی غیر مجاز سال های 91 و 95 – ردیف 3 قسمت توضیحات بند 1 سال 95

تاریخ رأی:

چهارشنبه 19 دی 1397

شماره دادنامه:

9709970906010337            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/882          شماره دادنامه : 9709970906010337             تاریخ : 19/10/97

* شـاکــی :آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی با وکالت آقای برومند حسینی

* طرف شکایت : شورای اسلامی کمالشهر - شهرداری کمالشهر

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ردیف 10/1 الف عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای ( تجاری ، اداری ) - بند 6 – عوارض دیوار کشی – بند 8 عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابان های شهر – بند 10 عوارض ایمنی ساختمان ها – بند 12 عوارض ابقای ساختمان به استثنای «ردیف (ب) سال 91 و ردیف (د) و 1/12 سال 91 و 95» - ردیف 3/7 بند 7 تفکیک اعیانی غیر مجاز سال های 91 و 95 – ردیف 3 قسمت توضیحات بند 1 سال 95

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :  

عبارتند از :

1. به موجب ماده 100 قانون شهرداری، شهرداریها مکلّف شده‌اند که از انجام تخلّفات ساختمانی جلوگیری کرده و موارد تخلّفات ساختمانی را در کمیسیون موضوع این ماده مطرح نمایند. براساس موازین قانونی مختلف، در صورتی که متخلّف در کمیسیون ماده 100 محکوم به پرداخت جریمه گردد؛ نمی‌توان تخلّف او را مشمول دریافت عوارض نیز قرار داد. زیرا به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دریافت عوارض منوط به ارائه خدمت بوده و این موضوع در دادنامه شماره 1818 – 6/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که شهرداری پس از احراز تخلّف به واحدهای متخلّف خدمتی ارائه نمی‌نماید تا مجاز به دریافت عوارض از آنها گردد. 

2. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی خارج از چارچوب‌های قانونی توسط ارگانهای مختلف و از جمله شهرداری ممنوع اعلام شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های شماره 354 الی 358 – 14/7/1380،  848- 11/12/1387،  770- 18/11/1391،  1529- 24/9/1393،  52- 27/2/1395،  242- 1/4/1395،  1356 الی 1359- 17/12/1395 و 1355- 17/12/1395 این موضوع را مورد تأکید قرار داده است که شوراهای اسلامی نمی‌توانند پس از رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری درخصوص تخلّف ساختمانی، در رابطه با همان موضوع به وضع عوارض مبادرت نمایند. از این رو، بند 10 ماده 1، مواد 3، 5، 6، 8، 10، 12، 13 و 16 از تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 و بند 3  قسمت توضیحات ماده 1 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری کمالشهر مغایر با آرای فوق‌الذکر است و تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص این تعرفه‌ها مطرح می‌گردد.

3. براساس ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی صرفاً در صورت ارائه خدمات از سوی شهرداری، دارای حق دریافت عوارض محلّی می‌باشند و این موضوع در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 381- 7/9/1390،  634- 20/9/1391 و 1312- 10/12/1395 که همگی درخصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه هستند و با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادره شده‌اند؛ مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری کمالشهر در سالهای 1391 و 1395 با موضوع عوارض تفکیک عرصه و اعیان با این موازین مغایرت دارد.

4. تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری درخصوص زمینهای بالای 500 متر و آن هم در جهت تأمین سرانه عمومی می‌باشد و استناد به آن برای وضع عوارض محمل قانونی ندارد و درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیان هم موضوع در صلاحیت اداره ثبت بوده و این عوارض به موجب ماده 150 قانون ثبت براساس ارزش معاملاتی روز ملک از مالک اخذ می‌گردد و شهرداری در این مورد ارائه دهنده خدمتی نیست. از طرفی بین صدور پایان کار و تفکیک اعیان فاصله زمانی بوده و اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایان کار در حالی که هنوز تفکیکی انجام نشده غیرموجه است و این موضوع در دادنامه شماره 97- 26/3/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین، ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری کمالشهر مصوب 1391 و 1395 برخلاف قانون و آرای یاد شده و خارج از حدود اختیارات این شورا می‌باشد و بر همین اساس تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص این تعرفه مطرح می‌گردد.

* متن مقرره مورد شکایت :

مصوبه سال 91

10/1: الف: عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای (تجاری ، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری :

ردیف

طبقات

تجاری

اداری

توضیحات

1

همکف

 

10 p  

 

6 p  

 

L = طول دهنه به متر

 

L1 = طول دهنه مجاز به متر

 

H = طول ارتفاع به متر

 

H1 = طول ارتفاع مجاز به متر

 

 

نکته : دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عیناً مطابق جدول 9/1 محاسبه می شود.

2

زیر زمین

 

6 p  

 

5 p  

3

اول

 

5 p  

 

4 p  

4

دوم

 

4/5 p  

 

3 p  

5

سوم به بالا

 

3/5 p  

 

2 p  

6

انباری

 

2 p  

 

2 p  

7

نیم طبقه

 

2 p  

 

2 p  

 

الف : توضیحات :

تبصره 1 : در محاسبه عوارض این قبیل اماکن p ( قیمت منطقه بندی ) معبری که ورودی ساختمان از آن پیش بینی گردیده مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، چنانچه ملک دارای چند بر باشد ، p در فرمول ( قیمت منطقه بندی ) گرانترین معبر لحاظ خواهد شد.

تبصره 2 : با توجه به افزایش غیر منطقی عوارض پذیره در مجتمع های تجاری با اعمال فرمول  (10 + N) P  لذا شرط موجود در جدول ملاحظات بند 9/1 لازم الاجرا می باشد.

تبصره 3 : عوارض پذیره واحد صنعتی کلاً بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 : برای فضاهای باز مورد استفاده در کاربری های مختلف که در راستای انجام فعالیت مربوطه مثل باراندازهای دفاتر آهن فروشی – انبارهای علوفه – گاراژها – کارواش ... از مقوله انبار ردیف 6 جدول تجاری فوق استفاده شود.

6- عوارض دیوار کشی : در هنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربری های مختلف شهرداری می بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نماید.                K × h × P × L

در فرمول مذکور : K = ضریب املاک با کاربری های مختلف

L = طول دیوار کشی

h = ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سیم خاردار

P = قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر

ضریب K برای اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری ، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری دو (2) و برای سایر کاربری های ضریب یک (1) و برای حریم شهر و حوزه استحفاظی سه (3) اعمال می شود.

تبصره 1 : عوارض دیوار کشی صرفاً به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می گیرد.

تبصره 2 : صدور مجوز دیوار کشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیون های مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.

3/7 : تفکیک اعیانی غیر مجاز ( تبدیل یا اضافه واحد ) : در صورتی که کمیسیون ماده صد وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد ، جهت مسکونی 2/1 و تجاری 2 برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد.

8- عوارض پیش آمدگی ها به معابر و خیابان های شهر :

برای محاسبه عوارض ابنیه ای که با رعایت ضوابط شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف فضای بیرون از ملک پیش آمدگی دارند ، از فرمول ذیل استفاده می شود :

برای بناهای مسکونی مفید ، پنج برابر قیمت منطقه ای ¬ S × P5

به ازای هر متر مربع

برای بناهای تجاری مفید ، سه برابر عوارض پذیره تجاری ¬ ( عوارض منظور در جدول محاسبه پذیره )

 به ازای هر متر مربع

برای بناهای اداری مفید ، سه برابر عوارض پذیره اداری ¬ ( عوارض منظور در جدول محاسبه پذیره )

 به ازای هر متر مربع

تبصره : برای محاسبه عوارض پیش آمدگی بناهای غیر مفید مثل : بارانگیر – نماسازی و دکورها برجسته و غیره ... در کاربری فوق یک دوم عوارض صدرالذکر محاسبه و وصول می شود.

10- عوارض ایمنی ساختمان ها :

به منظور افزایش امکانات ایمنی و سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانها در موقع صدور پروانه برای یکبار عوارض آتش نشانی از مالک به ماخذ 2 % از کل عوارض صدور پروانه دریافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ایستگاهها آتش نشانی و امکانات آن می شود.

12- عوارض ابقای ساختمان :

نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد ، لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف : در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم ، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

ب : در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرایم ، معادل 5/1 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

ج : در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال 1381 ( سال ابلاغ طرح هادی کمال شهر ) احداث شده اند ، عوارض ابقای به ماخذ 60 % مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب ) وصول خواهد شد.

د : در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری که بنای غیر مجاز برابر آرای کمیسیون ماده 99 و 100 منجر به پرداخت جریمه شده اند ، عوارض متعلقه به ماخذ 10 % مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

1/12 : بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری :

این قبیل بناها که به صورت غیر مجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال 1366 معادل 20 % بعد از 1366 تا 1375 زمان تاسیس شهرداری 30 % ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد.

ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

مصوبه سال 95

توضیحات بند 1 سال 95

3- با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرایم ساختمانی به زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

10/1: الف: عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای (تجاری ، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری :

ردیف

طبقات

تجاری

اداری

توضیحات

1

همکف

 

14 p  

 

8 p  

 

L = طول دهنه به متر

 

L1 = طول دهنه مجاز به متر

 

H = طول ارتفاع به متر

 

H1 = طول ارتفاع مجاز به متر

 

 

نکته : دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عیناً مطابق جدول 9/1 محاسبه می شود.

2

زیر زمین

 

8 p  

 

7 p  

3

اول

 

7 p  

 

6 p  

4

دوم

 

6 p  

 

5 p  

5

سوم به بالا

 

5 p  

 

3 p  

6

انباری

 

3 p  

 

3 p  

7

نیم طبقه

 

3 p  

 

3 p  

الف : توضیحات :

تبصره 1 : در محاسبه عوارض این قبیل اماکن p ( قیمت منطقه بندی ) معبری که ورودی ساختمان از آن پیش بینی گردیده مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، چنانچه ملک دارای چند بر باشد ، p در فرمول ( قیمت منطقه بندی ) گرانترین معبر لحاظ خواهد شد.

تبصره 2 : با توجه به افزایش غیر منطقی عوارض پذیره در مجتمع های تجاری با اعمال فرمول  (10 + N) P  لذا شرط موجود در جدول ملاحظات بند 9/1 لازم الاجرا می باشد.

تبصره 3 : عوارض پذیره واحد صنعتی کلاً بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 : برای فضاهای باز مورد استفاده در کاربری های مختلف که در راستای انجام فعالیت مربوطه مثل باراندازهای دفاتر آهن فروشی – انبارهای علوفه – گاراژها – کارواش ... از مقوله انبار ردیف 6 جدول تجاری فوق استفاده شود.

تبصره 5 : عوارض بنای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح سبک مانند : لوله های پولیکا – چوب و پوشش پلاستیک و شیشه از یک پنجم (5/1) تعرفه صنعتی محاسبه خواهد شد.

تبصره 6 : عوارض بنای گلخانه ها با مصالح ساختمانی ( سنگین ) و دامداری ها و مرغداری ها و آبزیان از یک دوم (2/1) تعرفه صنعتی محاسبه خواهد شد.

تبصره 7 : احداث واحدهای اقامتی شامل : هتل – هتل آپارتمان - مسافرخانه – مهمانپذیر دارای مجوز سازمان ایرانگردی و جهانگردی و همچنین احداث فضاهای باز خدماتی تجاری ، رستوران ، غرفه تجاری ، صنایع دستی ، عتیقه فروشی ، آرایشی و غیره که درب ورودی آن در مجموعه های مذکور باز می شود و راه مستقیم به معابر شهر ندارد ، در کاربری مربوطه با رعایت تراکم مجاز بر مبنای یک/سوم (3/1) تعرفه تجاری عمل می گردد.

تبصره 8 : در محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای خدمات عمومی مثل میادین میوه و تره بار و بازار عرضه مستقیم کالا 4/1 ( یک/چهار) پذیره تجاری لحاظ می شود.

تبصره 9 : برای محاسبه عوارض پذیره بناهایی مانند بازار آهن ، پروفیل ، سنگ فروشان که به صورت مجتمع و بازار می باشند از 3/1 تعرفه تجاری استفاده می شوند. لازم به ذکر است آن دسته از واحدهای تجاری مجتمع های فوق که در بر خیابان اصلی واقع شده اند ، از این بند مستثنی بوده و عوارض را با در نظر گرفتن مجموع تعداد واحدهای تجاری موجود در مجتمع به صورت کامل پرداخت خواهند نمود.

تبصره 10 : برای محاسبه عوارض پذیره استقرار واحدهای عملکردی مورد نیاز شبکه تاسیسات زیر بنایی شهر ( آب ، برق ، گاز ، فاضلاب ... ) ایستگاههای عرضه مواد سوختی ( بنزین ، گازوئیل ، گاز و ...) و دیگر واحدهای خدماتی وابسته به شهر از یک/ پنجم ( 5/1) تعرفه تجاری استفاده می شود.

تبصره 11 : برای محاسبه عوارض پذیره مراکز درمانی ، باشگاه ورزشی یک هشتم (8/1) و استخرهای سرپوشیده و سالن تفریحات سالم اجتماعی از یک/پنجم (5/1) تعرفه اداری استفاده می شود.

تبصره 12 : سایر موارد بر اساس یک/ششم (6/1) تعرفه تجاری محاسبه خواهد شد.

6- عوارض دیوار کشی : در هنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربری های مختلف شهرداری می بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نماید.                K × h × P × L

در فرمول مذکور : K = ضریب املاک با کاربری های مختلف

L = طول دیوار کشی

h = ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سیم خاردار

P = قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر

ضریب K برای اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری ، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری دو (4) و برای سایر کاربری های ضریب یک (2) و برای حریم شهر و حوزه استحفاظی سه (6) اعمال می شود.

تبصره 1 : در خصوص صدور پروانه فنس بدون پایه با در نظر گرفتن فرمول فوق با ارتفاع یک متر محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 2 : عوارض دیوار کشی صرفاً به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می گیرد.

تبصره 3 : صدور مجوز دیوار کشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیون های مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.

3/7 : تفکیک اعیانی غیر مجاز ( تبدیل یا اضافه واحد ) : در صورتی که کمیسیون ماده صد وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد ، جهت مسکونی 2 و تجاری 4 برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد.

8- عوارض پیش آمدگی ها به معابر و خیابان های شهر :

برای محاسبه عوارض ابنیه ای که با رعایت ضوابط شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف فضای بیرون از ملک پیش آمدگی دارند ، از فرمول ذیل استفاده می شود :

برای بناهای مسکونی مفید پنج برابر قیمت منطقه ای ¬ S × P7

به ازای هر متر مربع

برای بناهای تجاری مفید ، چهار برابر عوارض پذیره تجاری ¬ ( عوارض منظور در جدول محاسبه پذیره )

 به ازای هر متر مربع

برای بناهای اداری مفید ، چهار برابر عوارض پذیره اداری ¬ ( عوارض منظور در جدول محاسبه پذیره )

 به ازای هر متر مربع

تبصره : برای محاسبه عوارض پیش آمدگی بناهای غیر مفید مثل : بارانگیر – نماسازی و دکورها برجسته و غیره ... در کاربری فوق یک دوم عوارض صدرالذکر محاسبه و وصول می شود.

10- عوارض ایمنی ساختمان ها :

به منظور افزایش امکانات ایمنی و سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانها در موقع صدور پروانه برای یکبار عوارض آتش نشانی از مالک به ماخذ 3 % از کل عوارض صدور پروانه دریافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ایستگاهها آتش نشانی و امکانات آن می شود.

12- عوارض ابقای ساختمان :

نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد ، لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف : در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم ، معادل 80 درصد عوارض روز احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

ب : در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرایم ، معادل 100 درصد عوارض روز احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

ج : در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال 1381 ( سال ابلاغ طرح هادی کمال شهر ) احداث شده اند ، عوارض ابقای به ماخذ 60 % مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب ) وصول خواهد شد.

د : در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری که بنای غیر مجاز برابر آرای کمیسیون ماده 99 و 100 منجر به پرداخت جریمه شده اند ، عوارض متعلقه به ماخذ 10 % مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

1/12 : بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری :

این قبیل بناها که به صورت غیر مجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال 1366 معادل 20 % بعد از 1366 تا 1375 زمان تاسیس شهرداری 30 % ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد.

- ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

- ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی – آب – گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواهد بود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر به موجب لایحه شماره 236/53/97  مورخ 11/2/1397 موردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

عمده استدلال و استناد شاکی به مقررات کلّی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اخذ هرگونه وجه را خارج از چارچوب قانونی توسط ارگانها از جمله شهرداری ممنوع اعلام کرده است. در حالی که، ممنوعیت اخذ وجه توسط شهرداری مشروط به خروج از چارچوب قانونی است و با توجه به اینکه عوارض موضوع شکایت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دریافت می‌گردد؛ لذا شرط خروج از قانون استنادی شاکی محقق نگردیده و وضع مصوبه مشمول ممنوعیت قانونی نمی‌باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر و در خصوص ماده 10 عوارض ایمنی ساختمانها سه چهارم اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب و در تبصره یک ماده 50  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها ، طبق بند (ب) رای شماره 79 – 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره 578 – 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی ، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد و همچنین طبق بند 14 مـاده 55 قانون شهـرداریها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفاظـت شـهر از حـریق یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهمترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است. بنابراین ردیف 10/1 : الف بند 1 عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای ( تجاری ، اداری ) ، بند 6 عوارض دیوارکشی ، بند 8 عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابان های شهر ، بند 10 عوارض ایمنی ساختمان ها ، بند 12 عوارض ابقای ساختمان به استثناء « ردیف (ب) سال 91 و (د) و (1/12) سال 91 و 95 » ، ردیف 3/7 بند 7 تفکیک اعیانی غیر مجاز ( تبدیل واحد یا اضافه واحد ) سال های 1391 و 1395 و همچنین ردیف 3 قسمت توضیحات بند 1 سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی کمال شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.