نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/556   

موضوع:

ابطال بند (واو) و تبصره 6 ماده 19 آئین نامه کارشناسی ارشد 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 19 دی 1397

شماره دادنامه:

9709970906010336            

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع /96/556           شماره دادنامه : 9709970906010336             تاریخ : 19/10/97

* شـاکــی : آقای احمد فرهادی

*طرف شکایت :  1- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 2- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (واو) و تبصره 6 ماده 19 آئین نامه کارشناسی ارشد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بند « واو » آئین نامه مذکور خلاف اصل فقهی « کلما حکم به العقل حکم به الشرع » می باشد. زیرا ملاک عقلی برای معادل سازی واحدها حداکثر تا 12 واحد نمی توان متصور شد. هم چنین این بند با قاعده لاضرر نیز مخالف است.

2- در تبصره 6 ماده 19 بیان نموده پایان نامه معادل سازی نمی شود. در حالیکه همین پایان نامه و دروس عملی طبق سرفصل وزارت علوم تهیه می شود پس چگونه معادل سازی نشود.

* متن مقرره مورد شکایت :

بند (واو) ماده 19 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ( ورودی های سال 93 و بعد آن ) دانشگاه پیام نور:

« مجموع واحدهای دروس اصلی قابل معادل سازی نباید از حداکثر 12 واحد مجموع واحدهای درسی رشته تحصیلی فعلی تجاوز نماید. »

تبصره 6 آئین نامه مذکور

« واحد درسی پایان نامه قابل معادل سازی نیست. »

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دفتر حقوقی وزارت علوم و دفتر حقوقی دانشگاه پیام نور در دفاع به موجب لوایح جداگانه به شرح ذیل تقاضای رد شکایت نموده اند :

1- آئین نامه مورد استناد نسخ و آئین نامه جدید مورخ 11/11/94 به تصویب شورای دانشگاه پیام نور رسیده است.

2- موضوع منطبق با تبصره یک ماده 20 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه شماره 866 – 4/7/94 شورای عالی برنامه ریزی و آموزشی وزارت متبوع که بیان می دارد « معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی ، طبق شیوه نامه مؤسسه امکان پذیر است. » و منافاتی با قاعده فقهی و شرع ندارد و از اختیارات قانونی دانشگاه می باشد.

3- با توجه به تغییرات محتوای درسی و به روز شدن محتوای درسی ماهیت دروس در رشته ها و مقاطع مختلف متفاوت است.

4- درس یا واحد پایان نامه پس از فارغ التحصیلی قابل معادل سازی نیست. زیرا ارزیابی همان درس در رشته تحصیلی جدید مفهوم ندارد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند (و) و تبصره 6 ماده 19 آئین نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مصوب جلسه شماره 121 مورخ 11/11/94 شورای دانشگاه از جهتی مغایرت با شرع دارد و سایر دانشگاهها بدین صورت عمل نمی کنند و خلاف عدالت است. با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان در نامه شماره 4308/102/96 – 25/11/96 در پی استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مغایر شرع تشخیص نداده اند. از طرفی شاکی قانون خاصی که مصوبه مغایر آن باشد ارائه ننموده و مصوبه در چارچوب اختیار ناشی از تبصره یک ماده 20 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 866 مورخ 4/8/94 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین شده است. لذا مغایرتی با شرع و قانون نداشته و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.  این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

 

 

حسن مهدوی

نائب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.