نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/15  

موضوع:

ابطال بخشنامه 2702/500/د مورخ 14/6/95 معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 19 دی 1397

شماره دادنامه:

9709970906010335            

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/15            شماره دادنامه : 9709970906010335             تاریخ : 19/10/97

* شـاکــی : خانم الناز حسین پور

*طرف شکایت :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 2702/500/د مورخ 14/6/95 معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را کرده است و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است که در سال 95 در کنکور سراسری در رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی دانشگاه همدان قبول شده ، اما به دلیل سکونت در شهر ارومیه و داشتن همسر و دو فرزند و شاغل بودن در ارومیه ، مجبور شده تا از همدان به صورت مهمان به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه منتقل شود. شاکی معتقد است آیین نامه انتقالی وزارت بهداشت در هنگام درخواست انتقال حاکی از این بوده که برای دانشجویان انتقالی هیچ شهریه ای در نظر گرفته نشده است. با این وجود در بخشنامه مورد اعتراض وزارت بهداشت به افزایش شهریه در تمامی فرم های تحصیلی و تمام دانشگاه های علوم پزشکی اشاره شده است. ضمناً در تعهد نامه نقل و انتقالات ، دانشگاه حق هرگونه اعتراض بابت پرداخت شهریه را از دانشجو سلب می کند و این تعهد نامه به امضای دانشجو می رسد. در پایان  شاکی به رأی شماره 734 – 30/10/92 استناد می کند که مطابق مفاد آن تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور رایگان و در قبال تعهد خدمت برای مدتی است که از تحصیل رایگان استفاده می شود و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد ؛ در نتیجه اخذ هرگونه شهریه از دانشجوی دوره روزانه را مغایر با قانون دانسته و تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض را دارد.

* متن مقرره مورد شکایت :

میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز بر اساس مصوبات هیأت امناء و با عنایت به نظر وزیر محترم نسبت به مصوبه سال تحصیلی 95-94 حداکثر تا 10% قابل افزایش بوده و بر اساس جدول ذیل می باشد.

شهریه های مذکور برای یک سال تحصیلی بوده و مقتضی است شهریه هر ترم تحصیلی در ابتدای همان ترم دریافت گردد.

مقطع

دانشگاه

کاردانی

1396-1395

کارشناسی

1396-1395

کارشناسی ارشد

1396-1395

دکتری حرفه ای

1396-1395

Ph.D

1396-1395

فوق تخصص و فلوشیپ

1396-1395

شعب بین الملل و پردیس خودگردان

-

99 میلیون ریال

140 میلیون و 700 هزار ریال

176 میلیون ریال

237 میلیون و 600 هزار ریال

260 میلیون و 400 هزار ریال

ظرفیت مازاد

68 میلیون و 200 هزار ریال

99 میلیون ریال

140 میلیون و 700 هزار ریال

176 میلیون ریال

237 میلیون و 600 هزار ریال

260 میلیون و 400 هزار ریال

شبانه

37 میلیون و 400 هزار ریال

58 میلیون و 300 هزار ریال

83 میلیون و 600 هزار ریال

 

 

 

 

بخشنامه مورد شکایت که در صفحه 5 پرونده قابل مشاهده است ، مربوط به میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز است که نسبت به مصوبه سال تحصیلی قبل از آن حداکثر تا 10 درصد قابلیت افزایش دارد و بر اساس یک جدول اعلام شده است.

(در بخشنامه مـورد شـکایت به پرداخت شهریه توسط دانشجـویان انتقالی اشاره نشده و تنها میزان شـهریه شعب بین المللی و پردیس خود گردان ، ظرفیت مازاد و دوره شبانه را در تمـامی مقاطع مشـخص کرده است. به نظر می رسـد شکایت شاکی می بایست متوجه اقدام دانشگاه علوم پزشکی دریافت کننده شهریه از دانشجوی انتقالی باشد و ارتباطی به مصوبه مذکور ندارد.)

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 97-15-3 مورخ 17/5/97 اعلام داشته :

شاکی وفق اقرار نامه ای اعلام نموده در نیمسال اول سال 1396 به صورت مهمان در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بدون اخذ شهریه مشغول به تحصـیل گردیده و سپس به طـور دائم به دانشگاه مذکـور منتقل گردیده و تاکنون در این دانشگاه هیچ شهریه ای از ایشان جهت انتقال یا مهمانی از تاریخ مذکور اخذ نشده است.

در ارتباط با مصوبه مورد شکایت ، مطابق بند (ی) قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاههای کشور ، با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط ، می توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند وفق تبصره 2 ماده مذکور ، میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی ، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده ، توسط هیأت امنا دانشگاه تعیین و اعلام می شود. در همین مصوبه صراحتاً اشاره شده است دانشگاه مجاز است با تصویب هیأت رئیسه حداکثر تا سقف 10 درصد مبالغ را در هر سال تحصیلی جدید افزایش دهد.

در خصوص این موضـوع توجه شـما را به دادنامه شماره 29 مورخ 31/2/96 هیأت تخصصی پژوهشی و فرهـنگی جلب می نمایم.

در دادنامه مذکور صراحتاً بیان داشته ، نظر به اینکه بر اساس حکم بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه که در زمان تصمیم مورد شکایت حاکم بوده است ، هیأت امنا دانشگاه اجازه و اختیار داشته که در خصوص موضوعات مالی بدون الزام به رعایت سایر مقررات اتخاذ تصمیم نماید. با توجه به مراتب مذکور رد دعوای بی وجه شاکی از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 2702/500/د – 14/6/95 معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از این جهت که برای دانشجویان مهمانی و انتقالی مازاد بر ظرفیت ، تعیین شهریه شده است و مغایر با رأی شماره 173-168 مورخ 2/3/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه جدول موضوع بخشنامه مورد شکایت ناظر به دریافت شهریه از دانشجویان واحدهای بین المللی و پردیس ، دوره شبانه و دانشجویان مازاد بر ظرفیت دانشگاهها مصوبه هیأت امناء دانشگاه مربوط با تأیید وزیر بهداشت می باشد که براساس بند (هـ) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه و رأی شماره 945 – 28/9/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جزء اختیارات قانونی مرجع تصویب است. لذا در مجمـوع شکایت مطروحه از حیث ابطال مصوبه مـورد شکایت وارد تشـخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت شاکی از این حیث صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

 

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.