نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1140 ، 96/1393 و 96/1522 

موضوع:

ابطال ردیف 15 مصوبه 6821 ش الف – 27/4/79

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

195 - 194 - 9709970906010193

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* کلاسه پرونده :  هـ ع /96/1140 ، 96/1393 و 96/1522   دادنامه : 195-194- 9709970906010193   تاریخ : 11/7/97                                                     

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور و آقایان هادی ولی پور و غلام حسین نوروزی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال ردیف 15 مصوبه 6821 ش الف – 27/4/79

 

*متن مقرره مورد شکایت :

ردیف 15 مصوبه 6821 ش الف – 27/4/79 : اخذ 5 % بهای بلیط به عنوان عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره

*دلایل شاکی برای ابطال  مقرره مورد شکایت :

سازمان بازرسی کل کشور طی درخواستی ، ابطال مصوبات متعدد شورای شهر شیراز را تقاضا کرده و سایر شکات هم مصوبه مربوط را مورد شکایت قرار داده اند و در بیان خواسته خود ، در خصوص مغایرت مصوبات با قانون و خروج شورای شهر شیراز از حدود اختیارات ، به شرح زیر اعلام نموده اند :

1- مغایرت مصوبات با قانون و خروج از حدود اختیارات ؛ چرا که وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ؛ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهر ممنوع است و به موجب ماده 52 همین قانون ، دریافت عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور ، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. لذا مصوبات شورای شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می شود ، بر خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات است.

2- مخالفت مصوبه با مفاد آراء شماره 151-30/2/92 ، 832-27/11/87 و 1848-13/11/93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ؛ زیرا در این آراء ، مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در خصـوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی و تفـریحی و نمایشگاه ها ، به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای شهرهای دیگر که پس از این تاریخ ، بدون رعایت مفاد آراء مذکور ، بر سینما و مسابقات ورزشی ، شهربازی و اماکن تفریحی و ... وضع کرده اند ، از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رییس شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان طرف شکایت در پاسخ به خواسته ابطال مصوبه مشارالیها ، طی لایحه دفاعیه ای ، موارد زیر را اعلام کردند :

1- مفهوم مخالف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که برای مواردی که تکلیف آن ها در این قانون تعیین نگردیده ، مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مذکور و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها ، ضمن آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی ، می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون یاد شده ، هیچ گونه وضع و پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته ، شورای اسلامی شیراز اختیار وضع آن را داشته است.

2- اعضاء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز بیان می دارند که هیچ یک از مؤدیان تأییدیه ای از سوی سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض ارائه دهندگان خدمات شهربازی ارائه نمی نمایند. چرا که هیچ گونه وجهی را در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی نمایند. لذا اظهار این موضوع که مالیات و عوارض شهربازی در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده ، صحیح نمی باشد.

3- اخذ عوارض از وسایل بازی و سرگرمی با فرمول 2 × K = A و 5/1 × K = A صورت می گیرد و عوارض مزبور بر مبنای فروش یا بهاء بلیط نمی باشد و لذا مقایسه این مصوبه با مصوبات ابطالی شهرهای دیگر کشور و ارائه به دیوان عدالت صحیح نمی باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است. بنابراین ردیف 15 از جدول مصوبه شماره 6821 – 27/4/79 مبنی بر عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.