نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/95/695  

موضوع:

ابطال نامه شماره 5266/1/021- 8/2/95 استاندار البرز ، ابطال نامه شماره 300/2504-26/1/94 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ابطال مصوبه مورخ 1/11/93 کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهرسازی استان البرز

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010191               

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/95/695       دادنامه : 9709970906010191                تاریخ : 11/7/97                                                      

* شـاکــی : شورای اسلامی شهر و شهرداری چهارباغ

* طرف شکایت :  استانداری البرز ، معاون وزیر ( دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) و شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز ( کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی )

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه: ابطال نامه شماره 5266/1/021- 8/2/95 استاندار البرز ، ابطال نامه شماره 300/2504-26/1/94 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ابطال مصوبه مورخ 1/11/93 کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهرسازی استان البرز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت :

شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در جلسه 1/11/93 کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرداری استان ، موضوع بازنگری طرح جامع شهر چهار باغ را مستند به نقشه مورد اعتراض شکات در خصوص مرز تقسیمات میانی بخش چهار باغ و بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ ، تحت بررسی قرار داده و حریم شهر چهار باغ را اصلاح نموده است. متعاقب آن مصوبه ، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه ای به شماره 300/2504-26/1/1394 ، طرح  جامع شهر مذکور را به پیوست نقشه حریم شهر که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی ، اصلاح شده است به استاندار البرز ابلاغ می نماید. استاندار نیز طی نامه 5266/1/21 – 8/2/1395 ، یک نسخه حریم شهر چهار باغ را به شهرداری آن ابلاغ می نماید . شکات ، خواستار ابطال مصوبه فوق الذکر و متعاقب آن ابطال نامه های فوق الذکر نموده اند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 مغایرت مصوبه و نامه های مورد شکایت با ماده 2 و تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب سال 1384 و مغایرت با بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین مغایرت با رأی شماره 246-14/6/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

وزارت راه و شهرسازی طی لایحه شماره 1365-19/8/1395 دفاع نموده است که مطابق با ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و ... حریم شهر از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه نباید تجاوز نماید. شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به استناد نامه شماره 6315/21/21 مورخ 11/2/92 استانداری البرز مبنی بر اصلاح مرز تقسیمات بخش مرکزی و بخش چهار باغ ، طی مصوبه مورخ 2/12/1392 حریم چهار باغ را اعلام نموده است و در فرآیند بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران ، ابتدا طرح ها مطابق قوانین برنامه توسعه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و سپس براساس ماده 3 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شورای اخیر الذکر ، بررسی و تصویب نهایی می گردد. بنابراین تقاضای رد شکایت نموده است. وزارت کشور نیز با شرح لایحه ای که توسط فرمانداری ساوجبلاغ تنظیم شده است ، محل مورد شکایت را از نظر تقسیمات سیاسی در محدوده بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ دانسته است. فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.

*رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع  :

 نظر به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 مجاز به اعمال تغییرات حریم شهرها می باشد و برابر ماده 7 همان قانون و اصلاحات بعدی آن شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در تبصر ماده 7 مقرر می دارد در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 قانون مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم اجرا خواهد بود. لذا به جهات مذکور مقررات استنادی شاکی با موضوع مورد شکایت در تغایر نبوده و از آنجائیکه منشاء نامه های مورد شکایت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است خالی از وضع مقرره خاص  می باشد ، لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می شود ، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور به وسیله رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ک

 

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.