بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 7 نامه شماره 725235/60- 10/12/1398 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
ابطال بند 7 مصوبه یازدهمین صورتجلسه مورخ 4/9/1399 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم
ابطال تصویب نامه شماره 159794/ت57509هـ مورخ 13/12/98 هیأت وزیران
ابطال صورتجلسه مورخ 29؍11؍1397 کمیته فنی ذی حسابان اداره کل طرف شکایت در خصوص اجرای دادنامه شماره 771 – 770 مورخ 16؍8؍1396 دیوان عدالت اداری
ابطال بند 4 آیین نامه شماره 67 و بند 1-4 آیین نامه شماره 2/67 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب
ابطال نامه شماره 8990/95/4010 (مورخ 16/11/1395 مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تمام­وقت
ابطال تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 94807/ت58117هـ مورخ 24/08/1399 در خصوص اعتبار هزینه‌ای معادل 500 میلیارد ریال به سازمان اورژانس کشور
ابطال بخشنامه 53679/953400 – 11/8/95 مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
1- ابطال عبارت «تعاونی دهیاری‌ها» مندرج در تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص توسعه تعاونی‌ها در مناطق روستایی کشور مصوب 3/5/1386؛ 2- ابطال کل اساسنامه تیپ شرکت تعاونی دهیاری‌های کشور (با اصلاحات بعدی) مصوب بهمن‌ماه 1396
ابطال بند 1 بخشنامه شماره 24/99/200 مورخ 29/2/99 و بند 9 بخشنامه 66/99/200 مورخ 10/9/99 سازمان امور مالیاتی
1 - 10 of 3119