بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیط زیست را لغو کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظوراجرای کامل و تام ماده 13 و 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و با ابطال یک مقرره، معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیط زیست را لغو کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظوراجرای کامل و تام ماده 12،13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 با ابطال یک مقرره، معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیط زیست را لغو کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت که درخواست ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش‌بنیان به شماره 8018 مورخ 95/6/16 را داشتند، در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اجرای کامل مواد 13 و 12 قانون جلوگیری از آلودگی هوا، معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیط زیست را لغو کرد.

 

براساس این گزارش شاکی مدعی است بند 11 دستورالعمل شماره 8018 مورخ 95/6/16 وزارت صنعت،معدن و تجارت بر خلاف ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 می باشد.مطابق این ماده قانونی " وزارت خانه های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را مطابق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد" حال آنکه بند 11 دستورالعمل موضوع شکایت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که داخل شهرک های صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997 مورخ 94/9/15 مطابقت دارد را نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان ندانسته است.

 

متن بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش‌بنیان که مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور می باشد به شرح ذیل می باشد:

"جهت صدور پروانه بهره‌برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش‌بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می‌باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997 ت 48608 ه مورخ 94/9/15 تطابق دارد، نیازی به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی‌باشد."

 

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاق هیأت تخصصی اراضی،محیط زیست و صنایع این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: نظر به اینکه مواد 12و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را موکول به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نموده، حال آنکه ماده 11 دستورالعمل موضوع شکایت صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تجویز نموده بنابراین بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب 95/6/16 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خلاف قانون و باطل کرد.

با ابطال این ماده، از این پس همه صنایع، ازجمله صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان دارند.

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف