بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
اطلاعیه

با توجه به طرح دادخواست های متعدد در دیوان عدالت اداری توسط کارکنان آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت فوق العاده حق تخصص بصورت کامل به این افراد (موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) به استناد مصوبه 2941/ت50071هـ مورخ 20/1/93 هیأت دولت بدینوسیله به اطلاع می رساند استناد به مصوبه مذکور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی بوده و...

با توجه به طرح دادخواست های متعدد در دیوان عدالت اداری توسط کارکنان آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت فوق العاده حق تخصص بصورت کامل به این افراد (موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) به استناد مصوبه 2941/ت50071هـ مورخ 20/1/93 هیأت دولت بدینوسیله به اطلاع می رساند استناد به مصوبه مذکور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استناد برای شعب دیوان عدالت اداری و صدور حکم به نفع دادخواست دهندگان نخواهد داشت.
توضیح آنکه متعاقب طرح دادخواست های متعدد توسط تعدادی از فرهنگیان مبنی بر اجرای مصوبه 2941/ت50071هـ مورخ 20/1/93 هیأت دولت و پرداخت کامل فوق العاده حق تخصص به استناد آن در تاریخ 9/12/93 ، جلسه ای با حضور معاون قضایی در امور شعب این مرجع و معاون توسعه منابع و معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش تشکیل و موارد ذیل مشخص و مقررگردید :
در راستای اجرای بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر منظور نمودن فوق العاده حق تخصص برای مشاغل تخصصی در سطوح کاردانی ، کارشناسی و بالاتر ، هیأت دولت طی مصوبه شماره 71893/ت49302هـ مورخ 26/3/92 نسبت به منظور نمودن این امتیاز برای فرهنگیان به صورت خاص در مشاغل همسطح کاردانی 500 امتیاز همسطح کارشناسی 1000 و مشاغل بالاتر حداکثر 1500 امتیاز اقدام نموده و بدین ترتیب نحوه اجرای قانون برای فرهنگیان به استناد این مصوبه تعیین گردیده است.
مصوبه مورد استناد دادخواست دهندگان به شماره 3941/ت50071هـ مورخ 20/1/93 هیأت دولت اولاً اعلام کرده این مصوبه شامل دستگاه هایی می باشدکه تا تاریخ تصویب آن نسبت به اجرای بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام ننموده اند و وزارت آموزش و پرورش از شمول آن مستثنی می باشد ثانیاً این مصوبه به استناد اصل 85  قانون اساسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردیده است لذا استناد به این مصوبه فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در این جلسه معاونان محترم وزیر آموزش و پرورش متعهد شدند در مواردیکه مصوبه مورخ 26/3/92 درخصوص کارکنان وزارت آموزش و پرورش اجرا نشده یا بصورت ناقص اجرا گردیده نسبت به اجرای کامل مصوبه اقدام نمایند.

   معاون قضایی امور شعب و استانها 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف