بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری:
حق فوق العاده مناطق مرزی، صرفا برای مناطق کمتر توسعه یافته قابل پرداخت می باشد

پرداخت فوق العاده مناطق مرزی کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا به کارکنان شاغل در مناطق مرزی که جز مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نمی باشند، غیر قانونی است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از استانداری گیلان و در خواست ابطال کل مکاتبه شماره 99/80/21/3619 مورخ 1399/2/30 مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و کل مکاتبه شماره 8027/99/1/2097 مورخ 1399/3/12 فرماندار شهرستان، مبنی بر اینکه کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان مشمول فوق العاده مرزی می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این شرح که اولا؛ براساس بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که: «فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ثانیا: برمبنای بند سوم رای شماره 140009970905812464مورخ 9؍9؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9909970905811773  مورخ 28؍11؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اعلام شده است که: «... برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه ‌یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند...» بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در بند سوم رای شماره 140009970905812464مورخ 9؍9؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند در بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده  مناطق کمتر توسعه‌ یافته و بد آب و هوا پیش‌بینی شده است، ولی الزاما هر منطقه مرزی مشمول حکم مقرر در بند قانونی فوق نیست و بر همین اساس اطلاق مکاتبات شماره 3619؍21؍80؍99 مورخ 30؍2؍1399 مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و شماره 2097؍1؍99؍8027 مورخ 12؍3؍1399 فرماندار شهرستان بندر انزلی که کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان گیلان و از جمله بندر انزلی را مشمول فوق‌العاده مرزی اعلام کرده است، از جهت آنکه الزاما هر منطقه مرزی مشمول فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، با بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مفاد رای شماره 140009970905812464مورخ 9؍9؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در حد اطلاق مذکور ابطال می‌شود.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف