بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض بر ایجاد اسکله و تاسیسات تفریحی ساحلی ممنوع شد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بر ایجاد اسکله و تاسیسات تفریحی ساحلی ممنوع شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شورای اسلامی شهر بوشهر و درخواست ابطال بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب، مبنی بر اخذ عوارض بر استحصال (خشک کردن دریا) هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 در خصوص عرض اراضی ساحل و مستحدث و حریم مربوط به آن تعیین تکلیف شده است و به موجب تبصره ماده 7 قانون یاد شده نیز مقرر گردیده ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاه های دریایی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می رسد با اخذ اجاره بها مجاز می باشد و از طرفی با التفات به اینکه معتقد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از ضرایب مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه اجرایی بدون تجویز قانون ممنوع می باشد لذا مصوبه مورد شکایت ناظر بر عوارض استحصال منصرف از عوارض پذیره بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوشهر می باشد و ابطال گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف