بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری:
انحصار در عضویت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی برداشته شد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انحصار در عضویت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی برداشته شد و اگر عضوی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 مورخ 1399/11/12 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی بر سازمان های صنفی که به استناد رای شماره 383 مورخ 1394/12/3 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، مفاد تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی را به قوت خود باقی اعلام کرده بود، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بحث و بررسی و براساس حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 اعلام کرد؛ اعضای هیات مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و همچنان که در رای شماره 1165- 1166 مورخ 1399/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیات مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد و تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحقق ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی، صرفا باید پس از لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد.

بنابراین با توجه به اینکه برداشت از قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 مورخ 1399/11/12 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی این است که با صدور رای شماره 383 مورخ 1394/12/3 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و عدم ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی صرفا پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقق خواهد بود، این استنباط با مفاد رای شماره 1165- 1166 مورخ 1399/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و  مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می گردد.

بنابراین اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون (مصوب 8؍8؍1392)، اگر دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشند امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارند.

 

 

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف