بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری:
اعمال هزینه خدمات متخصصین داروسازی بالینی در بیمارستان ها

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان در خصوص رای 20 شهریور 1397 هیات عمومی، هزینه خدمات متخصصین داروسازی بالینی در بیمارستان ها اعمال می شود و همچنین دریافت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی منطبق با قانون اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران و درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 1408 مورخ 97/6/20  هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال کدهای 902015- 902020- 902021- 902022- 902025 و 902026 از کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت که مربوط به خدمات داروسازی بود، با این استدلال که به متخصصین داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) که در بخش های بالینی مراکز بیمارستانی مستقر بوده و پا به پای پزشکان معالج  در امر مدیریت دارویی بیماران همراهی می نمایند توجه نشده و درخواست اعمال ماده 91 در خصوص کدهای 902025 و 902026 که مربوط به خدمات هست و توسط متخصصین به بیماران بستری در بیمارستان ارائه می شود را داشته اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی با این استدلال که اولا؛ به موجب بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و براساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 73/8/3 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. ثانیا؛ متخصصین در امر داروسازی بالینی با بررسی تاریخچه دارویی بیمار و ارائه مشاوره های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای وی و همچنین تنظیم دوز داروی بیماران دارای اختلال عملکرد ارگان های حیاتی در پیشگیری و مدیریت عوارض جانبی داروها ایفای نقش نموده و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش زمان بستری موثر می باشند. افزون بر آن متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار به درخواست پزشک معالج در ارتقای تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها، نظارت بر تغییر مقادیر مصرف دارو و جلوگیری از مسمومیت های دارویی به بهبود نتایج و پیامدهای درمانی کمک می کنند.

بنا به مراتب فوق، متخصصین داروسازی بالینی به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمانی با ارائه خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و از طریق حضور بر بالین بیماران به امور تشخیصی درمانی مبادرت ورزیده و ابطال کدهای 902025 و 902026 موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت 54240ه مورخ 96/6/9 هیات وزیران موجب تضییع حقوق آنان شده و مغایر با ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 تشخیص می شود و بر همین اساس با رای اکثریت اعضای هیات عمومی، با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت دادنامه معترض عنه با قانون یاد شده موافقت شد.

در کد 902025 آمده است که؛ مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی به ازای هر قلم دارو با رعایت استاندارد های وزارت بهداشت (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) این کد با کد 902020 قابل گزارش و محاسبه نمی باشد.

کد 902026؛ خدمات مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و حضور رو در روی پزشک داروساز بر بالین بیمار و ارائه مشاوره و انجام مداخلات لازم

براساس ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف