بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری
بخشودگی سود و جریمه و کارمزد وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سود، جریمه و کار مزد وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده مشمول بخشودگی قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بندهایی از مصوبات هیأت دولت به شماره 124416 مورخ 97/9/21 و 62/ت/ 56408 مورخ 98/10/5 و دستور العمل شماره 381320/97 مورخ 97/8/26 بانک مرکزی که محدودیت هایی در اعمال بخشودگی سود ، جرائم و کارمزد وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال وضع شده بود، ابطال شد.

  طبق بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم که به موجب آن سود ، کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال مقرر شده است، ولی هیأت دولت با اضافه کردن قیودی از قبیل اینکه این بخشودگی نسبت به وامهایی است که منابع آنها از طریق صندوق توسعه تأمین نشده باشد.

 و هم چنین با اعمال و تعیین سقف مبلغ و تعیین سهمیه برای هر استان در  اجرای حکم قانونی قیودی ایجاد کرده بود که در نتیجه آن برخی از کشاورزان مشمول حکم بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم از بخشودگی مذکور محروم شدند که طی شکایت به عمل آمده از مصوبات و دستورالعمل مذکور، موضوع در هیأت عمومی مطرح و هیأت عمومی دیوان به لحاظ اینکه مصوبه دولت و دستور العمل بانک مرکزی، محدودیت در اعمال بخشودگی سود، جریمه و کار مزد وام های دریافتی کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه متحمل خسارت شده اند، ایجاد کرده است آن را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال قیود مذکور محدودیت های خلاف قانون ایجاد شده در بخشودگی سود، جرایم و کارمزد وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه، جرایم و خسارت و کارمزد وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده را مشمول بخشودگی اعلام کرد.

 با ابطال این مصوبه طبق بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم کشاورزان واجد شرایط که نسبت به دریافت وام اقدام کرده و به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه خسارت دیده اند سود و کارمزد و جریمه وام با رعایت مفاد قانون مذکور مشمول بخشودگی قرار می گیرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف