بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری : کاهش 10 ساعت کاری کارمندان غیر هیات علمی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها الزامی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاهش ده ساعته کاری کارمندان غیر هیات علمی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها الزامی دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان بند الف ماده 39 آیین نامه مصوب هیات امنای دانشگاه قم را که طی آن ساعت کار کارکنان غیر هیات علمی دارای معلولیت شدید به 4 ساعت کاهش یافته بود، ابطال کرد. طبق گزارش مذکور، مصوبه هیات امنای دانشگاه قم با شکایت شخص حقیقی در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شد. هیات عمومی دیوان مصوبه هیات امنای دانشگاه قم را به جهت مغایرت با ماده 28 قانون حمایت از حقوق معلولان قابل ابطال دانست.

 بنا بر استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت قانون حمایت از حقوق معلولان برای کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی استفاده می کنند، از جمله دانشگاههای دولتی الزامی است و چون در ماده28 قانون حمایت از معلولان، ساعت کار معلولان شدید و خیلی شدید، ده ساعت در هفته کاهش می یابد. آیین نامه مصوب هیات امنای دانشگاه قم خلاف حکم قانونگذاری بوده و قابل ابطال است.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف