بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در آذر ماه سال جاری

بررسی موضوعی پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در آذر ماه امسال نشان می دهد بیشترین موضوعات مورد شکایت مردم درباره "امور اداری، استخدامی و  فرهنگی" و "کار و تامین اجتماعی" بوده است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، از 13 هزار و 948 پرونده وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در آذرماه سال جاری، بالغ بر 45 درصد به "امور کار و تامین اجتماعی" و 33 درصد به "امور اداری، استخدامی و فرهنگی" اختصاص داشته است.

به این ترتیب "امور کار و تامین اجتماعی" با  6275 پرونده و "امور اداری، استخدامی و فرهنگی" با 4630 پرونده، بیشترین شکایات مردمی به شعب بدوی دیوان عدالت اداری را در آذرماه سال جاری به خود اختصاص دادند.

گفتنی است طی دوره مورد اشاره،  3043 پرونده نیز در زمینه "امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی" در شعب بدوی دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

این بررسی نشان می دهد موضوعات مرتبط با کار و تامین اجتماعی و امور اداری و استخدامی از طرفی بیشترین دغدغه مردمی را به خود اختصاص داده و از طرف دیگر دستگاه های متولی این موضوعات نیازمند اصلاح رویه برای پیشگیری از شکل‌گیری شکایات مردمی هستند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف