بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
تصویر نامه رئیس محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام فهرست عناوین مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون موضوع عوارض که به موجب آراء هیأت عمومی ابطال و یا ابقاء گردیده است.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف