بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال 1396
بخش اول

مقدمه

... در نظام جمهوری اسلامی ایران، به منظور «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و خصومات» و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، قوه قضائیه به عنوانه قوه ای مستقل شکل گرفته و در ذیل آن، نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش بینی شده و استقرار یافته است که تجربه ارزندهی سی و پنج ساله خدمات این نهاد در پیشگیری از انحرافات موضعی در نظام اسلامی و احقاق حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاههای اجرایی سزاوار تقدیر است. خدمات ارزنده این نهاد مدیون تلاش علمی و مجاهدت های مستمر قضات شریفی است که صیانت از حق و عدل اسلامی را مبنای کار خود قرار داده و در شعب، هیات عمومی، هیات های تخصصی و اجرای احکام، وظیفه خود در برابر مردم را با جدیت و به نحو احسن به انجام رسانده اند.

کتاب حاضر که مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1396 می باشد و ... 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف