بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
ملغی الاثر شدن بند 14 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء 4-2 بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف