بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه

دستورالعمل شماره 9000/116835/100 مورخ 1399/07/09 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص "تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه" منتشر گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف