بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
ملغی الاثر شدن بند 3 مصوبه شماره 6193/ت57587هـ مورخ 1399/01/27 ناظر بر تعیین سقف سرمایه گذاری اشخاص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف