بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

تصویب نامه شماره 24957/ت57624هـ مورخ 1399/03/13 هیأت محترم وزیران در خصوص "اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" منتشر گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف