بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی

دستورالعمل شماره 9000/109332/100 مورخ 1399/06/18 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص "ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی" منتشر گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف