بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

 آیین نامه شماره 9000/109330/100 مورخ 1399/06/18 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص "نحوه اجرای محکومیت های مالی" منتشر گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف