بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1398
دوره های آموزشی مرتبط شغلی قضات

در راستای ارتقای سطح دانشی قضات محترم، اداره کل آموزش دیوان عدالت اداری دوره های آموزشی مرتبط شغلی قضات را طراحی و در سال 1398 برگزار نموده است.

سرفصل های این دوره های آموزشی به شرح ذیل می باشد :

1) دوره آموزشی بررسی فرآیند و آثار ثبت املاک به مدت 8 ساعت و به ارزش 216 نفر ساعت

2) دوره آموزشی رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری به مدت 6 ساعت و به ارزش 162 نفر ساعت

3) دوره آموزشی آشنایی با بیمه تامین اجتماعی کارگران و مراجع قانونی تشخیص حقوق و مسئولیت راجع به آن به مدت 4 ساعت و به ارزش 96 نفر ساعت

4) دوره آموزشی حقوق اداری پیشرفته (2) به مدت 12 ساعت و به ارزش 216 نفر ساعت

5) دوره آموزشی اعتراض، اختلاف و اشتباه ثبتی (مفاهیم، موارد، انواع، مراجع و آیین رسیدگی) به مدت 8 ساعت و به ارزش 152 نفر ساعت

6) دوره آموزشی نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری (1) به مدت 12 ساعت و به ارزش 120 نفر ساعت

7) دوره آموزشی نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری (2) به مدت 12 ساعت و به ارزش 96 نفر ساعت

8) دوره آموزشی آشنایی با حقوق شهرسازی و شهرداری به مدت 8 ساعت و به ارزش 88 نفر ساعت

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف