دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1398
دوره آموزشی بهبود مدیریت

به منظور بهبود فرآیندهای مدیریتی برای کارکنان و مدیران دفاتر دیوان عدالت اداری دوره های آموزشی بهبود مدیریت در 6 سرفصل در سال 1398 برگزار شد.

سرفصل دوره های برگزار شده:

1) دوره آموزشی احترام و همدلی شیوه بودن یاری بخش به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

2) دوره آموزشی انصاف و انعطاف، ویژگی مدیران اثر بخش به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

3) دوره آموزشی آشنایی با خود آگاهی و مؤلفه های شناخت خود به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

4) دوره آموزشی تاب آوری، مصون سازی در شرایط دشوار به مدت 4 ساعت و به ارزش 344 نفر ساعت

5) دوره آموزشی تکنیک های مجاب سازی و گفت و شنود مؤثر به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

6) دوره آموزشی مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات به مدت 4 ساعت و به ارزش 76 نفر ساعت

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف