بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1398
دوره آموزشی بهبود مدیریت

به منظور بهبود فرآیندهای مدیریتی برای کارکنان و مدیران دفاتر دیوان عدالت اداری دوره های آموزشی بهبود مدیریت در 6 سرفصل در سال 1398 برگزار شد.

سرفصل دوره های برگزار شده:

1) دوره آموزشی احترام و همدلی شیوه بودن یاری بخش به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

2) دوره آموزشی انصاف و انعطاف، ویژگی مدیران اثر بخش به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

3) دوره آموزشی آشنایی با خود آگاهی و مؤلفه های شناخت خود به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

4) دوره آموزشی تاب آوری، مصون سازی در شرایط دشوار به مدت 4 ساعت و به ارزش 344 نفر ساعت

5) دوره آموزشی تکنیک های مجاب سازی و گفت و شنود مؤثر به مدت 4 ساعت و به ارزش 332 نفر ساعت

6) دوره آموزشی مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات به مدت 4 ساعت و به ارزش 76 نفر ساعت

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف