بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری

متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش چشمگیری داشته است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، متوسط زمان رسیدگی به پرونده های شعب بدوی دیوان از 178 روز در سال 1397 با کاهش 35 روزه به 143 روز در سال 1398 رسید.

براساس این گزارش متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب تجدیدنظر از 150روز در سال 1397 با کاهش 33 روزه به 117 روز در سال 1398 تقلیل یافت.

براین اساس میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از 164 روز در سال 1397 با کاهش 34 روزه به 130 روز در سال 1398 رسید.

این گزارش همچنین حاکی از کاهش متوسط زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری در پایان سال 1397 معادل 138 روز بود که با کاهش 12 روزه به 126 روز در پایان سال 1398 تقلیل یافت.

همچنین متوسط زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب تجدیدنظر دیوان از 130 روز در پایان سال 1397 با کاهش 32 روزه به 98 روز در پایان سال 1398 رسید.

بر این اساس متوسط زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از 134 روز در پایان سال 1397 با کاهش 22 روزه به 112 روز در پایان سال 1398 تقلیل یافت.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف