بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پرداخت توامان فوق العاده های  ایثارگری بلامانع شد/ فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به حل مشکل پرداخت فوق العاده ایثارگری به ایثارگران رای داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور با خواسته ابطال نامه شماره 3337520 مورخ 97/7/7 و نامه شماره 326537 مورخ 98/7/19 سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت.

براساس این گزارش در نظریه اکثریت هیأت تخصصی استخدامی در این مورد که در اختیار هیات عمومی قرار گرفت، چنین آمده بود:

الف: در خصوص تفاوت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری:

نظر اکثریت: معتقدند به دلایل زیر فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت بوده و هر دو همزمان به یک ایثارگر قابل پرداخت است: اولاً نحوه محاسبه مبلغ آن متفاوت است، مبلغ فوق العاده ایثارگری بند 2 ماده 68 مبتنی بر امتیاز ایثارگر تا 1500 امتیاز ضرب در ضریب سال تعیین می شود در حالی که فوق العاده ایثارگری ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عدد ثابت و به میزان 25% حداقل حقوق می باشد. ثانیاً مشمولین آنها متفاوت است، فوق العاده ایثارگری بند 2 ماده 68 شامل تمامی جانبازان، آزادگان و رزمندگان دارای خدمت داوطلبانه می شود لیکن تنها ایثارگرانی را در بر می گیرد که مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند ، در حالی که فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 مذکور شامل شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان و «همسران و فرزندان شهدا» می باشد، اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت باشند یا مبتنی بر سایر نظامات استخدامی حقوق دریافت نمایند.

ب: درخصوص مستمر یا غیر مستمر بودن فوق العاده ایثاگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

نظر اکثریت معتقدند باتوجه به اینکه ماهیت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران و  فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با یکدیگر متفاوت می باشد و هردو هم زمان قابل پرداخت است و قانون گذار به موجب ذیل تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 را مستمر محسوب و به موجب ماده 106 همان قانون مشمول کسور بازنشستگی دانسته است، از طرفی کسر کسور بازنشستگی در هر مورد نیازمند تصریح قانون گذار می باشد و در خصوص فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران چنین حکمی وجود ندارد، بلکه با توجه به ماهیت آن امتیازی است برای زمان اشتغال فرد ایثارگر و به همین جهت به موجب تبصره ماده مذکور به جانبازان و آزادگان حال اشتغال تعلق نمی گیرد، لذا مشمول کسور بازنشستگی نمیباشد و در نتیجه مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

این گزارش حاکی است پس از قرائت نظریه هیأت تخصصی استخدامی در مورد موضوع مورد بحث و اعلام دیدگاه های مخالفان و موافقان در این مورد، سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به پرداخت هر دو فوق العاده (فوق العاده موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) بطور همزمان به یک ایثارگر داد و تصریح کرد که فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف